Aktuality

 • 11. zasedání zastupitelstva

  Projednávání petice

  Prvním bodem jednání bylo projednání petice proti zřízení centra sociálních služeb v Trnovanech.

  Primátor města Jiří Štábl informoval o zákonných náležitostech i o počtu podpisů, kdy z celkem více než 4 tisíc bylo podpisů občanů Teplic asi dva tisíce. V diskuzi vystoupil jako první majitel zahradnictví pan Dvořák. Zmínil historii firmy a její přínos pro Teplice. Znovu zopakoval své výhrady, které jsou obsaženy i v textu petice.

  Paní Howard Drexler komentovala počet podpisů pod peticí a zopakovala svoje obavy ze zhoršení bezpečnosti v blízkosti jejího domu, který je naproti plánovanému centru.

  Náměstek primátora pan Hanza podal návrh na změnu usnesení - doplnění o požadavek na zřízení pracovní skupiny za účasti obyvatel a podnikatelů. 

  V diskuzi vystoupil také náš zastupitel Jakub Mráček. Zmínil svoje osobní setkání s panem Dvořákem i paní Howard Drexler s tím, že jeho důvody pro podporu projektu se nezměnily. Řekl také, že hlavním tématem stížností je podle něj bezpečnost a pro odpůrce je důležité její zajištění. Komunitní plán takové detailní aspekty nemůže řešit. Uvítal návrh na vytvoření pracovní skupiny, který by mohl vést k nalezení kompromisu. Bylo přijato usnesení, které bere petici na vědomí a ukládá radě města zřídit pracovní skupinu, která znovu projedná projekt s obyvateli a podnikateli.

  V dalším bodu představil vedoucí finančního odboru pan Jodas závěrečný účet města za rok 2023. Opět došlo k vyšším příjmům a zůstatku prostředků proti i upravenému rozpočtu. Ke konci roku mělo město volné prostředky ve výši 1 593 milionů. Možná už je načase tyto peníze využít pro zvelebení města.

  Dále byl přeřazen bod 20 - žádost města o dotaci na část projektu "přednádraží". Adam Souček za výbor pro dotace, okomentoval tento bod, výbor s projektem a žádostí o dotaci souhlasí. Dotace umožňuje získat až 85% uznatelných nákladů na část rekonstrukce prostoru před teplickým vlakovým nádražím.

  V bloku prodejů a nákupů pozemků nedošlo na žádnou kontroverzi a body byly hladce schváleny. Stejně tak řada dotací sportovním klubům.

  Zajímavým bodem byl návrh zastupitele Petra Šíly na přejmenování parku pod divadlem na Wolframovy sady podle význačného teplického politika a skladatele Josefa Wolframa, který působil v Teplicích na počátku 19. století. Návrh byl přijat.

  V závěrečné diskuzi vystoupil Zdeněk Bergman k neoprávněnému záboru části ulice Skupova, kde vyzval radu města k řešení tohoto problému. Primátor informoval, že tato otázka bude součástí nejbližšího jednání rady města.

  11. zasedání zastupitelstva
 • 11. zasedání zastupitelstva

  Projednávání petice

  Prvním bodem jednání bylo projednání petice proti zřízení centra sociálních služeb v Trnovanech.

  Primátor města Jiří Štábl informoval o zákonných náležitostech i o počtu podpisů, kdy z celkem více než 4 tisíc bylo podpisů občanů Teplic asi dva tisíce. V diskuzi vystoupil jako první majitel zahradnictví pan Dvořák. Zmínil historii firmy a její přínos pro Teplice. Znovu zopakoval své výhrady, které jsou obsaženy i v textu petice.

  Paní Howard Drexler komentovala počet podpisů pod peticí a zopakovala svoje obavy ze zhoršení bezpečnosti v blízkosti jejího domu, který je naproti plánovanému centru.

  Náměstek primátora pan Hanza podal návrh na změnu usnesení - doplnění o požadavek na zřízení pracovní skupiny za účasti obyvatel a podnikatelů. 

  V diskuzi vystoupil také náš zastupitel Jakub Mráček. Zmínil svoje osobní setkání s panem Dvořákem i paní Howard Drexler s tím, že jeho důvody pro podporu projektu se nezměnily. Řekl také, že hlavním tématem stížností je podle něj bezpečnost a pro odpůrce je důležité její zajištění. Komunitní plán takové detailní aspekty nemůže řešit. Uvítal návrh na vytvoření pracovní skupiny, který by mohl vést k nalezení kompromisu. Bylo přijato usnesení, které bere petici na vědomí a ukládá radě města zřídit pracovní skupinu, která znovu projedná projekt s obyvateli a podnikateli.

  V dalším bodu představil vedoucí finančního odboru pan Jodas závěrečný účet města za rok 2023. Opět došlo k vyšším příjmům a zůstatku prostředků proti i upravenému rozpočtu. Ke konci roku mělo město volné prostředky ve výši 1 593 milionů. Možná už je načase tyto peníze využít pro zvelebení města.

  Dále byl přeřazen bod 20 - žádost města o dotaci na část projektu "přednádraží". Adam Souček za výbor pro dotace, okomentoval tento bod, výbor s projektem a žádostí o dotaci souhlasí. Dotace umožňuje získat až 85% uznatelných nákladů na část rekonstrukce prostoru před teplickým vlakovým nádražím.

  V bloku prodejů a nákupů pozemků nedošlo na žádnou kontroverzi a body byly hladce schváleny. Stejně tak řada dotací sportovním klubům.

  Zajímavým bodem byl návrh zastupitele Petra Šíly na přejmenování parku pod divadlem na Wolframovy sady podle význačného teplického politika a skladatele Josefa Wolframa, který působil v Teplicích na počátku 19. století. Návrh byl přijat.

  V závěrečné diskuzi vystoupil Zdeněk Bergman k neoprávněnému záboru části ulice Skupova, kde vyzval radu města k řešení tohoto problému. Primátor informoval, že tato otázka bude součástí nejbližšího jednání rady města.

  11. zasedání zastupitelstva
 • Odpověď na otevřený dopis

  Nízkoprahové centrum v Riegrově ulici

  Odpověď na otevřený dopis paní Howard Drexler zastupující spolek Chceme v Trnovanech žít a pracovat zaslaný zastupitelům města. Dopis je k přečtení zde

   

  Vážená paní Howard Drexler, 

  Moje odpověď na Váš otevřený dopis je psána jako postoj klubu zastupitelů Volby pro Teplice, i když někteří naši zastupitelé Vám mohou odpovědět i individuálně. Dovolím si reagovat spíše naším uceleným pohledem na tento projekt než odpověďmi na jednotlivé otázky, přesto věřím, že je v textu odpovědi najdete. 

  Náš zastupitelský klub podpořil usnesení zastupitelstva, které umožní žádat o dotaci na uvedený projekt, nic jiného nebylo předmětem posledního hlasování. Projekt na rekonstrukci bývalé měnírny na nízkoprahové sociální zařízení není záležitostí tohoto roku a dokonce ani tohoto volebního období. Příprava projektu prošla několikrát radou města, a to i v minulém volebním období a těžko ho lze označit za utajovaný. Komunikace takového projektu k veřejnosti pak není úkolem opozice a proto tuto otázku nebudu komentovat. 

  Uvádíte, že problémem může být omezená provozní doba zařízení a odmítnutí služeb osobám pod vlivem omamných látek. Stejná pravidla ale už platí v Denisově ulici, kde provoz zařízení nepřináší žádné zásadní problémy, přestože je umístěn v obytném domě uprostřed obytné zástavby. Je potřeba říci, že informace o problémech v Denisově ulici se nezakládají na pravdě, nejsou zde evidovány ani stížnosti obyvatel ani žádné zásahy Městské policie v souvislosti nízkoprahovým centrem. Z tohoto důvodu se nemůžu domnívat, že stejná služba přinese problémy v Trnovanech, kde je umístění mnohem více na okraji obytné zástavby, a tedy spíše vhodnější. Přesun centra tedy podle mě není "přesunutím problému", protože stávající nízkoprahové centrum problémem není. 

  Zcela souhlasím s tím, že neexistuje ve městě dostatečný plán řešení a prevence kriminality, což je v zvláště v Trnovanech, kde i já bydlím, zásadní problém. Volba pro Teplice vždycky prosazovala, kromě jiných opatření, zřízení služebny Městské policie v okolí Masarykovy ulice v Trnovanech, i když to by byl pouze první krok k řešení. Zásadní je trvalá přítomnost strážníků na problematických místech. Na základě faktů ale nemohu spojovat problémy Masarykovy a některých částí Trnovan s nízkoprahovým centrem a lidmi bez domova. 

  Komunitní plánování řeší širší a obecnější souvislosti a potřeby a není jeho cílem stanovovat konkrétní způsob jejich realizace. Komunitní plán konstatuje, že tento typ služeb je v Teplicích potřeba a dosavadní kapacity a prostory nejsou dostatečné. Vedení města pak toto naplňuje konkrétním krokem, tedy přípravou nových prostor.

  Konzultace může město o dané problematice vést s tím, kdo je v problematice místně znalý a je ochoten a schopen konzultace poskytnout. Vybudování kapacit noclehárny prosazovala Volba pro Teplice do komunitního plánu od samého začátku, plánování a samotná realizace je ale věcí vedení města, tedy to není otázka na nás. Nicméně současný projekt řeší rozšíření stávající služby, která je potřebná a není nijak vázaná na existenci noclehárny.

  Pokud jde o strategický plán řešení bezdomovectví, tak ten zcela jistě nízkoprahovou denní službu bude zahrnovat, protože takové služby jsou vždy součástí řešení problematiky. Dostupnost sociální služby z hlediska vzdálenosti od centra bude v Trnovanech v podstatě stejná jako v Řetenicích. Služby, které mají být v novém centru provozovány nejsou nově zřizovány, ale jde o přesunutí a posílení existujících služeb, které už v krajské sítí jsou. 

  Chápu, že naše odpovědi Vás nemusí uspokojit, ale poctivě jsme se snažili si na různé otázky kolem projektu pravdivě a bez emocí odpovědět. Z dostupných faktů nám vyplývá, že plán na nové sociální zařízení si zaslouží naši podporu a nemyslíme si, že by mělo být předmětem obav obyvatel Trnovan. Podpoříme ale jakékoliv kroky města ke zlepšení stávající situace s veřejným pořádkem v problematických lokalitách, protože tam vidíme hlavní problém této čtvrti.

  Já osobně i naši zastupitelé jsme připraveni vždy o Vašich obavách hovořit a společně hledat řešení.

   

  S pozdravem

  Petr Slavíček
  lídr Volby pro Teplice

   

  Odpověď na otevřený dopis
 • Zasedání zastupitelstva_29. dubna

  Zápis z dubnového zasedání zastupitelstva

  Dnešní jednání zastupitelstva, kterého se zastupitelé za VPT zúčastnili v plném počtu, se neslo v poměrně poklidném duchu a zastupitelé postupně schválili rozpočtová opatření i nové znění vyhlášky o koeficientu pro daň z nemovitosti. Tato vyhláška oproti stávajícímu stavu nemění výši daně, ale je nutná kvůli souladu s legislativou. 

  Prvním komentovaný bod byl prodej pozemku na Kmochově stezce, kde Jakub Mráček vznesl dotaz, zdali se nejedná o historickou cestu. Majetkový odbor potvrdil, že historicky o cestu nešlo a tato část v v minulosti již patřila k pozemku žadatele. 

  Za zmínku stojí jednoznačné odmítnutí prodeje pozemku na Tržním náměstí, kde bude městem realizována celková přeměna. Další prodeje proběhly bez připomínek. 

  Dalším diskutovaným bodem byla dotace na akci Jarmark chutí, kde Jakub Mráček rozporoval některé neúměrné položky nákladů, jako např. videodokumentaci akce za 76 tisíc korun. Jeho protinávrh snížit o tyto sporné částky dotaci nebyl přijat. Ostatní návrhy na dotace byly přijaty bez větších problémů. Petr Slavíček upozornil na nedostatečné dokládání příjmů u akcí žadatelů o finanční podporu a požadoval systémové nastavení pravidel pro individuální dotace.

  Kontroverzním se ukázal dodatečně zařazený bod o podpoře integračních programů pro uprchlíky. Proti vystoupil zástupce SPD pan Ševčík, který zpochybnil potřebu takových programů a uvedl, že tyto peníze potřebují lidé přímo na Ukrajině a ne v Teplicích. Na dotaz Jakuba Mráčka, jestli by tedy souhlasil s darem pro některou neziskovou organizaci působící přímo na Ukrajině uvedl, že by se tam pomoc stejně určitě nedostala a že podporu by si zasloužili spíše čeští občané a zvířata. Návrh na podporu (i když sníženou) těchto programů byl schválen. 

  Na závěr primátor Štábl informoval o připravovaném projednávání projektu nízkoprahového centra v Riegerově ulici s obyvateli, které proběhne 28. května.

  Zasedání zastupitelstva_29. dubna
 • Ukliďme s Volbou

  Ukliďme Česko

  Už tradičně jsme se včera zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko a našemu městu odlehčili od pár kilo nepříjemného odpadu.

  Zatím co v parcích úklid spočíval převážně v "odvajglování" a sbírání drobného nepořádku kolem silnic se našly objemnější poklady.

  Děkujeme všem, kteří se dopoledne či odpoledne zapojili a těší nás velká účast dětí!

  Ukliďme s Volbou
 • Díky, Jakube!

  Volba nového lídra

  Včera se sešlo plénum Volby pro Teplice, aby si zvolilo nového lídra.

  Tím byl po dlouhé diskuzi zvolen náš zastupitel Petr Slavíček.

  Děkujeme našemu dlouholetému lídrovi Jakubu Mráčkovi za všechnu jeho práci.☘️

  Novému lídrovi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů a energie!

  Díky, Jakube!
 • 9. zasedání zastupitelstva města

  Projednávání citlivého tématu ohledně rekonstrukce v Riegrově ulici

  Včerejší jednání zastupitelstva nemělo mnoho bodů, ale ze zákulisních informací bylo jasné, že jeden z bodů se určitě protáhne. Byl to bod dva, schválení záměru žádat o dotaci na rekonstrukci objektu bývalé měnírny v Riegerově ulici na centrum sociálních služeb. Vedoucí finančního odboru pan Jodas shrnul fakta a Adam Souček přidal informaci Výboru pro dotace. Hynek Hanza vyjádřil pochybnosti o projektu, podle něj např. nejsou známy podmínky dotace, projekt podle něj nebyl dostatečně projednán v rámci komunitního plánování. Primátor Štábl vyjádřil spokojenost, že se sociální oblasti věnuje více pozornosti. Řekl, že poskytování služeb osobám bez domova v Řetenicích nepůsobí zásadní problémy a problematické jsou jiné skupiny. Uvedl, že záměr byl už několikrát schvalován na úrovní zastupitelstva i v radě města. Připravované sociální služby jsou v komunitním plánu popsány a jiná města jsou v těchto službách mnohem dále. Dále vystoupila ředitelka centra Květina paní Bočková, která uvedla, že záměr byl v rámci komunitního plánování intenzivně projednáván. Podle ní chybí kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, především s duševními problémy a Květina má multidisciplinární tým, který bude moci tyto služby v novém centru poskytovat. Proti záměru se vyslovil spolumajitel známého zahradnictví pan Dvořák, který vyjádřil obavy z dopadů přítomnosti klientů centra na situaci v Trnovanech a na jeho podnikání. Podobné obavy sdělila i paní Drexler, která bydlí v Riegerově ulici. Obavy obyvatel naopak mírnil pan Kovanda, který uvedl, že pracuje v sociálních službách 20 let a to i se závislými a jeho zkušenost ukazuje, že adresáti těchto služeb jsou za ně vděční a obecně problémy nepůsobí. Ve finálním hlasování pak získal záměr podporu všech klubů kromě ODS a TOP09 a byl schválen. Po přestávce už program rychle ubíhal a za zajímavý bod lze označit výkup rozsáhlých pozemků v lokalitě Mexiko od soukromého vlastníka za zhruba 7 milionů korun. Město má záměr lokalitu zvelebit pro občany. V bodu různé připomněl náš zastupitel Zdeněk Bergman letitou kauzu záboru části městské ulice Skupova soukromým vlastníkem. Město nedokázalo sjednat nápravu od roku 2011 a soukromý vlastník užívá pozemky města bez smlouvy a nájemného. Někteří zastupitelé se podivili, že tato kauza není ještě vyřešena a primátor přislíbil se věcí zabývat. Na úplný závěr obsáhle informovala paní Beyerová o aktivitách Centra humanitární pomoci o službách nejen pro ukrajinské uprchlíky v Teplicích, ale i pro sociálně potřebné občany města. Záběr organizace a rozsah jejich aktivit je opravdu úctyhodný.

  9. zasedání zastupitelstva města
 • Splasknutí lithiové bubliny

  Přečtěte si článek od Jakuba Mráčka

  Těžba a zpracování lithia se, ostatně jako každý jiný byznys, vyplatí tehdy, když ekonomické výnosy převýší její náklady. Pojďme se věcně podívat na to, jaké trendy nákladů a výnosů u potenciální těžby cinvalditu v Krušných horách můžeme očekávat a co to znamená pro ekonomiku celého podniku.

          Náklady

  Lithné ionty se vyskytují v několika různých sloučeninách: od halogenidů lithných (velmi blízkých příbuzných chloridu sodného, tedy kuchyňské soli) až po polymetalické slídy, komplikované materiály, které lithia obsahují obvykle velmi málo a ještě složitě vázaného.

  Ty jednoduché soli jsou třeba v mořské vodě (0,18 g na tunu mořské vody) a hlavně ve vysoce mineralizovaných vodách v několika málo oblastech Argentiny, Chile a USA (100 až 7000 g na tunu roztoku!). 

  Tou komplikovanou slídou je „náš“ cinvaldit. Náš je jednak proto, že se jmenuje podle Cínovce, části pohraničního města Dubí v okrese Teplice, ale taky proto, že dvě třetiny jeho slušně velkého ložiska leží na české straně Krušných hor. Jeho prvkové složení  KLiFeAl(AlSi3)O10(OH,F)2 potvrdí, že v čistém minerálu jsou lithia zhruba dvě hmotnostní procenta. Osvobodit lithné ionty z komplikované krystalové mřížky stojí hodně energie a obvykle koncentrované kyseliny sírové. 

  Produkovat lithné soli v Chile nebo Argentině je proto výrazně levnější, než v případě výroby z českého cinvalditu. Jiří Zachariáš (1) uvádí, že produkce uhličitanu lithného ze solanky vyjde cca na 2-3 americké dolary za kilogram, zatímco u cinvalditu 6-7 dolarů. To je přinejlepším 2x, ale možná taky více než 3x více.

  Pro pochopení obřích nákladů je třeba uvážit, že jde o hlubinnou těžbu. Protože obsah minerálu (a žádaného kovu v něm) je malý, je třeba natěžit, rozdrtit, dopravit a zpracovat obří množství materiálů. Důl i následné zpracování (pece k zahřátí na 850 °C) tak spotřebuje obrovské množství elektřiny. V řádu desítek tisíc tun ročně se spotřebovává kyselina sírová, kyselina fosforečná, hydroxid sodný, soda. 

  Výnosy 

  Výnosy se odvíjejí od ceny uhličitanu lithného na světových trzích. Je faktem, že navržený technologický postup generuje několik vedlejších produktů (např. síran draselný prodatelný jako přísada do hnojiv); ekonomiku celého byznysu ale zásadně určuje právě uhličitan lithný.

  V listopadu 2022 byla cena na maximu, nyní, o 13 měsíců později, je na 16 % kulminační ceny. Tržní hodnota se vrátila na stabilní hodnota mezi 130 až 440 Kč za kilogram (v době maxima byla téměř na 1 900 Kč).

  Celý článek ke čtení zde.

  Splasknutí lithiové bubliny
 • Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2023

  Rozhodování o realizaci teplického koupaliště bylo odloženo

  Dnes se uskutečnilo poslední letošní zasedání zastupitelstva a dle očekávání jsme více jak 30 bodů projednávali do večerních hodin.

  Hned prvním překvapením zasedání byl požadavek pana primátora na stažení bodu Schválení realizace rekonstrukce objektu Riegerova. O důvodech se můžeme jenom dohadovat.

  Na úvod zastupitelstva představil petici proti výstavbě garáží pan Milan Mayer. Pan Hampejs jako zástupce projektanta uvedl, že umístění není v prostoru namítaného lesíka. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

  Jako další bod byla zařazena prezentace koupaliště Teplická kaskáda.

  Zástupci architektů prezentovali vizualizace koupaliště. Jakub Mráček i Petr Slavíček se dotazovali na rozpory v podkladech pro zastupitele a tvrzeními architektů co je a není součástí rozpočtu. Pan Ing. Šmíd nás seznámil s odhadovanými náklady na provoz koupaliště, které jsou kolem 15 milionů.

  V dalším bodu vedoucí finančního odboru pan Jodas představil rozpočet města na rok 2024. Hned v úvodu upozornil na pokles příjmů města o 140 milionu a nárůst provozních výdajů ve výši 160 milionů. Největší pokles příjmu představuje změna pravidel pro příjmy z hazardu, pro naše město pokles o cca 127 milionů.

  V diskuzi Zdeněk Bergman zkritizoval obvyklé nenaplňování rozpočtů v minulých letech s tím, že výsledky rozpočtu se liší v řádech stovek milionů.

  V bloku prodejů vystoupil Petr Slavíček s připomínkou opět nízkých cen prodávaných pozemků, jinak majetkové body proběhly bez připomínek.

  V bodu k odložení rozhodnutí o realizaci koupaliště Kaskáda vystoupil Jakub Mráček a připomněl dohodu z předchozího volebního období o hranici ceny realizace, která byla kolem 300 milionů. Podle primátora bude odložení příležitostí i k hledání jiných zdrojů financování projektu. Adam Souček připomněl, že hledání jiných způsobů financování je na výboru pro dotace požadováno pravidelně. Očekává se také vyjasnění dodatečných nákladů na stavbu.

  Na závěr otevřel Jakub Mráček téma těžby lithia nedaleko Teplic. Navrhl diskutovat téma neformálně napříč zastupitelstvem s možností přijmout stanovisko jako město. Primátor informoval o práci pracovní skupiny, která se tímto zabývá. Primátor také informoval o průběhu vypořádávání námitek k územnímu plánu, které je z 98% hotovo.

  Na leden se plánuje další mimořádné zasedání zastupitelstva...

  Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2023
 • Mimořádné zasedání zastupitelstva

  Ukázalo se, že je potřeba projednat více bodů nežli jeden

  📌 Dnes proběhlo mimořádné zasedání zastupitelstva.

  Na programu bylo především schvalování nových pravidel pro dotace na sportovní činnost dětí a mládeže. V úvodu ale došlo na schválení drobných úprav vyhlášek o místních poplatcích.

  Jako druhý bod byla schválena dotace na pořízení vybavení pro Gymnastiku Teplice. Vedoucí sportovního klubu představily svojí činnost i úspěchy včetně medailí a pohárů s jejich malými držitelkami.

  Nová pravidla pro přidělovaní dotací byla představena náměstkem primátora panem Hanzou poměrně podrobně a zřejmě i proto, že byla představena už na výborech byla schválena poměrně hladce.

  Posledním bodem jednání bylo schválení návrhu statutu lázeňského místa. K tomuto bodu vystoupil Jakub mráček s návrhem na úpravu, která by zakazovala pálení listí apod. nejen v první ale i v druhé lázeňské zóně. Tento návrh nebyl přijat.

  Petr Slavíček se pak dotazoval na důvod vyjmutí části náměstí Svobody z lázeňského území a jestli je tím důvodem plánovaná výšková stavba hotelu. Zástupci města uvedli, že toto není důvodem. My si však můžeme ponechat své pochybnosti.

  V bodu různé vystoupila Nikola Seifrtová Fialová k veřejností hojně sledovanému vykácení aleje katalp v Šanovském parku. Vyjádřila přesvědčení, že by bylo vhodné, aby město o takových záměrech informovalo, veřejnosti vysvětlovalo svůj záměr a případně odůvodnilo zvolené postupy. Podobně se vyjádřil i Adam Souček.

  Na závěr informoval ředitel Městské dopravy Teplice o přípravách na spuštění provozu MHD v režii městské organizace. Z jeho vystoupení jsme nabyli dojmu, že provoz MHD bude od ledna zajištěn.

  Díky za pozornost a přejeme klidný večer!

  Mimořádné zasedání zastupitelstva
 • 6. zasedání zastupitelstva

  Září je plné zasedání a dnes proběhlo jejich vyvrcholení...

  Září je plné zasedání a dnes proběhlo jejich vyvrcholení v podobě šestého jednání zastupitelstva.
  V rámci změn rozpočtu jsme se ptali na 400 tisíc na studii ČVUT k budoucnosti pohonu MHD v Teplicích (trvání bateriových trolejbusů nebo vodík nebo nafta nebo mix?)... Výstup by měl být v říjnu.
  Upozorňovali jsme na rozdílné přístupy k oceňování nemovitostí: zatímco většinu nemovitostí prodáváme za tzv. vyhláškové ceny, občas (jako dnes v případě trafostanice) se objeví posudek zpracovaný na obvyklou tržní cenu, vycházející z porovnání. Praxe se tedy lepší, i když do ideálu je ještě daleko.
  Nejdelší debatu vyvolal návrh dotace 250 tis. pro Centrum humanitární pomoci Teplice. Zastupitelé za SPD žádali primární pomoc "našim lidem" a "matkám samoživitelkám" oproti cizincům, kteří do našeho města uprchli před válkou. Společně s panem Hanzou a Hadrabou jsme se ohradili vůči takovým nahnědlým výkřikům a jednotně stáli za tím, že lidem v nouzi se pomáhat má, bez ohledu na to, jestli mají zdejší pas. U pultíku se vystřídalo 6 zastupitelů (v pořadí Podroužek a Ševčík, Mráček, Hanza, Hadraba, Jarolím) a k pochopení příliš nedošlo: Klub SPD hlasoval proti, ostatní pro.
  Větší debata proběhla i u žádosti o provozní dotaci spolu Nový start Teplice, který tvoří program pro seniory v Českobratrské ulici. Spolek z našeho pohledu pochopitelně žádal o dotaci podobně, jako o ni žádal (a uspěl) Senior Teplice. Jsme rádi za každou sociální službu nebo službu tomu blízkou, která pro naše občany něco dělá; opakovaně proto voláme po nastavení pravidel, co a jak spolufinancovat.
  Zbytek dotačních bodů byl nekonfliktní: Hladce prošla podpora 12. ročníku Teplického Cimesu, běhu kolem Doubravky, 2 akcí a traktoru pro FK Teplice, hudebního festivalu nebo paralympijského sportovce.
  V souvislosti s projednávaným bodem jsme dostali informaci o plánu vybudovat nové přístaviště lodiček v Zámecké zahradě a taky o intenzivní práci na budování městského dopravního podniku (ten převezme provoz MHD od Nového roku).

  6. zasedání zastupitelstva
 • Se smutkem a soustrastí široké rodině se loučíme s Josefem Honem

  Rozloučíme se v sobotu 12. srpna

  Se smutkem a soustrastí široké rodině se loučíme s Josefem Honem. 
  Pepík byl dlouholetým ředitelem Arkadie, v posledních letech jejím tiskovým mluvčím. Za svou práci ve prospěch rodin s dětmi s postižením oprávněně letos získal Cenu města Teplice. Řada z nás ho zná i jako vlídného a moudrého kamaráda s velkým smyslem pro humor.
  Vážíme si toho, že Pepík s námi ještě na podzim minulého roku kandidoval. Vnímáme to jako závazek na něj a jeho práci nezapomenout a navazovat na ni.
  R.I.P.

  Se smutkem a soustrastí široké rodině se loučíme s Josefem Honem
 • Dne 19. 6. se konalo 5. zasedání Zastupitelstva města

  Gratulujeme našemu novému zastupiteli a děkujeme J. Wagnerovi za jeho práci

  📌Dnes jsme se sešli na 5. zasedání Zastupitelstva města. 
  Prvním bodem jednání zastupitelstva byl slib našeho nového zastupitele Petra Slavíčka, který vystřídal Jiřího Wagnera, který se rozhodl z pozice zastupitele odstoupit, jak už jsme informovali.
  V dalším bodu programu představil pan Ing. Jodas podrobně výsledky hospodaření města v roce 2022. Aktuálně má město na účtech volných zhruba 1,5 miliardy korun. 
  Jan Hadraba za finanční výbor zmínil výzvu finančního výboru na zrychlení investic města s ohledem na vysoký objem volných prostředků. Náměstek Hanza vysvětlil, že podle něj nejde v tomto směru mnoho dělat. My si však myslíme, že množství volných prostředků města je zásadní a investice ve městě je potřeba zrychlit.
  V bodu k budoucímu nákupu trolejbusů byl představen záměr získat na financování dotaci z IROP a tím snížit náklady města. 
  V diskusi k bodu úpravy vyhlášky o poplatku za užívání prostranství prezentoval Jakub Mráček návrh k diskuzi o zrušení poplatku ze psů, který zdá se nepokryje ani náklady na jeho výběr. 
  V bloku prodejů a nákupů pozemků nebyly žádné kontroverzní návrhy a byly bez problémů schváleny.
  V části týkající se navrhovaných dotací shrnul Adam Souček za Výbor pro dopravu, dotace a Smart city předkládané dotace. Zmínil nesoulad mezi příjmy a náklady uvedenými v žádostech některých žadatelů a vyzval k nastavení přesnějších požadavků na obsah žádostí.
  V posledním řádném bodu jednání byl zvolen náš zastupitel Petr Slavíček členem finančního výboru.
  V části různé pan Moravec v desetiminutovém vystoupení komentoval video zveřejněné panem zastupitelem Jarolímem na internetu, které mělo pana Moravce dehonestovat a urazit. Máme za to, že si to pánové mohli vyříkat mimo půdu zastupitelstva.
  Jakub Mráček se v diskuzi zeptal na postup v několika otevřených věcech - parkování v Zrenjaninské, výstavba nového koupaliště a atletického stadionu.
  V odpovědi vedení města jsme se dozvěděli, že ve věci úprav ve Zrenjaninské ulice proběhlo další kolo jednání, tentokrát s delegáty družstva. Projekt koupaliště by měl být podle primátora hotov v létě a tím by měla být známa i cena. U atletického stadionu vedení města vyčerpalo možnosti jednání o jiných místech a nyní vidí jako nejschůdnější variantu umístění v Novosedlické ulici.

  Dne 19. 6. se konalo 5. zasedání Zastupitelstva města
 • V pondělí 17. 4. se konalo zasedání zastupitelstva

  Jednali jsme téměř 5 hodin...

  Hned druhým bodem jednání byla petice obyvatel Zrenjaninské ulice proti záměru vybudovat na zelených plochách nová parkovací místa. Za petenty promluvila paní Tesařová, která uvedla nesoulad navrhovaného řešení s aktuálně platným územním plánem pro tuto oblast, která je určena jako parková úprava. Uvedla, že řešení je v rozporu i s nově navrhovaným ÚP. Náměstek Hynek Hanza prezentoval vývoj návrhu, který byl podle jeho slov několikrát projednán s obyvateli. Upravený návrh přidává zeleň, ale neruší nová parkovací místa přímo před domy. V celku ovšem snižuje počet míst o 35.

  Jako zástupce SBD Mír vystoupil pan zastupitel Kočiš, který zpochybnil tvrzení města, že záměr byl s družstvem projednán, podle něj město za dva měsíce neodpovědělo na jejich oficiální dopis. Jakub Mráček mluvil o veřejném prostoru a složitosti vybalancovat rozdílné zájmy. Ukázalo se, že město nemá přehled o poměru odpůrců a příznivců navrhovaných změn, avšak plánuje to napravit. Celkově se zástupci města snažili záměr obhájit. Tuto záležitost budeme určitě i nadále sledovat.

   

  Po bloku víceméně drobných majetkových bodů následovalo projednávání žádostí o příspěvky a dotace.

  Jako první přišla na řadu dotace pro nemocnici Teplice - porodnické oddělení. Adam Souček vystoupil k dotačním bodům jako celku za výbor pro dopravu, dotace a Smart city. Zmínil rozdíly v přidělených částkách, kdy jsou žadatelé, kteří dostanou 100 % a některým je požadavek krácen. V rozpočtu je na dotace 9 milionů a aktuální požadavky jsou v souhrnu za necelé dva miliony. Zdeněk Bergman vyjádřil pochybnost o vhodnosti dotace ve výši 1,6 mil. pro akciovou společnost Krajská zdravotní, která má každoroční zisky desítky milionů. Ředitel nemocnice pan Hrubý rozporoval zisky uvedené panem Bergmanem a způsob hospodaření nemocnice. V tomto bloku neprošel návrh Zdeňka Bergmana podpořit z.s. Fousek ve výši 100 % požadované částky. Jakub Mráček navrhl snížit dotaci pro módní přehlídku Czech Fashion Week podobně jako byl na návrh rady města krácen požadavek Jarmarku chutí. Tento protinávrh nebyl přijat. Ani další protinávrhy na snížení či zvýšení požadovaných částek z naší strany nebyly přijaty. Opět se ukazuje, že chybějící pravidla pro rozdělování dotací umožňují radě města přidělovat dotace "od pohledu" a srovnatelné projekty dostávají diametrálně odlišnou podporu a bohužel ani rozumně zdůvodněné protinávrhy nemají šanci na schválení.

   

  V části různé položil Adam Souček dotaz, zdali proběhlo jednání k rušené pobočce České pošty na Šanově II. Primátor odpověděl, že se o tom chystá jednat. Dále se ptal na stav kolem stavby nových domů na Nové vsi a jestli město jako účastník řízení bude dávat negativní stanovisko k dodatečnému povolení. Primátor odpověděl obecně a konkrétní postoj města jako účastníka řízení nedeklaroval.

   

  Na závěr jednání Jiří Wagner informoval o svém rozhodnutí vzdát se mandátu zastupitele před příštím zastupitelstvem. Ve svém vystoupení zmínil ovlivňování voleb jedním ze subjektů, které sice soudy neuznaly za dostatečné pro zrušení výsledků voleb, ale i z vlastní zkušenosti během voleb ho považuje za fakt. Vyjádřil přesvědčení, že kvůli tomuto ovlivňování jsou výsledky voleb jiné, než měly být a bere toto jako nespravedlnost. V závěru vyjádřil naději, že jeho vystoupení může podnítit snahy o vyloučení takových zásahů do regulérnosti voleb v budoucnu.

  Děkujeme Jirkovi za jeho dlouholetou práci v zastupitelstvu a v rámci VPT budeme i nadále spolupracovat.

  V pondělí 17. 4. se konalo zasedání zastupitelstva
 • Ukliďme si Teplice

  Trnovany jsou po úklidu o fous hezčí.

  Včera po celé republice probíhala akce Ukliďme Česko a v rámci ní Ukliďme si Teplice, kterou v Teplicích připravujeme už třetím rokem. V Krušnohorské ulici se sešlo 12 sousedů včetně 3 dětí a kolem Červeného kostela uklízelo 7 lidí. Dohromady jsme sebrali asi 250kg odpadu. 💪

  Díky všem, kdo se připojili a udělali Teplice zase hezčí!

   

   

  Ukliďme si Teplice
 • Ukliďme si Teplice

  Pojďte si s námi udělat naše město hezčí

  Milí Tepličáci,
  jaro je tu a s ním i akce Ukliďme Česko a také už třetím rokem Ukliďme si Teplice. 

  Opět máme vytipovaná místa, která chceme s vaší pomocí uklidit a udělat naše město hezčí pro sebe i pro ostatní. Budeme uklízet na několika místech ve městě, pytle a rukavice jsou zajištěny, vezměte s sebou dobrou náladu, pevné boty a vhodné oblečení.

  Prozatím máme registrovaná dvě místa:

  Trnovany - Krušnohorská ulice: https://www.uklidmecesko.cz/event/37203
  Červený kostel a okolí: https://www.uklidmecesko.cz/event/37204

  Událost na našem Fb najdete tu

  Těšíme se na Vás! 

  Ukliďme si Teplice
 • Územní plán pečlivě hlídáme

  Podali jsme námitky i připomínky k návrhu nového územního plánu.

  Dnes byla poslední možnost k podání námitek a připomínek k návrhu nového územního plánu.

  🏢 Během dvou dnů se nám podařilo získat více než 230 podpisů k podání námitky k výškovému limitu pro nový hotel na náměstí Svobody.

  🦉 Za stejnou dobu se připojilo více než 300 obyvatel města k námitce směřující ke zrušení zastavitelnosti ploch V Závětří z důvodu ochrany pravidelného výskytu a hnízdění ohroženého sýčka obecného.

  🌳 Z našich řad byly podány připomínky k rozšíření zastavitelné plochy u Hadích lázní směrem do lázeňského parku, zelené ploše u zastávky Plavecká hala, odkrytí toku Bystřice a etapizaci potenciální výstavby v Hudcově, u Doubravky i v Sobědruhách.

   

  Děkujeme za Váš zájem o veřejný prostor a budoucnost našeho města. 


   


   


   

  Územní plán pečlivě hlídáme
 • Projednání nového územního plánu

  Podívejte se na lokality ve svém okolí

  🏫 Územní plán je klíčovým dokumentem každé obce, naše město nevyjímaje. Závazně stanovuje, kde se smí a nesmí stavět. A tam, kde se stavět smí, stanovuje podmínky.

  📌 Úplně konkrétně: Najednou vám na poli vedle domu začne růst obří tovární hala. V místě, kde je nejvyšší stavba 18 metrů, najednou vznikne padesátimetrová. Místo vycházek začne být zastavitelné... Tohle všechno jsou skutečné příběhy z našeho města.

  💡 Územní plán pečlivě hlídáme, před lety jsme shodili změnu č. 2 stávajícího plánu, v každém kroku pořízení nového plánu podáváme připomínky. Dopadem jedné z nich je, že jsme udrželi nezastavitelnou Třešňovku. Město je ale veliké a je docela možné, že jsme něco přehlédli. Můžete nám pomoct, prosím?

  ☝️ Stačí, když se podíváte na lokalitu, kterou dobře znáte (bydlíte v ní nebo vlastníte nemovitost). Kromě mapky je důležité přečíst si také textovou část k dané lokalitě.

  Ve středu 1. března 2023 od 16 hodin proběhne v Estrádním sále Domu kultury veřejné projednání nového územního plánu. Do 8.3.2023 pak může každý uplatnit své připomínky. Rádi s tím pomůžeme.

  🏗 Návrh nového plánu najdete na webu města: https://teplice.cz/uzemni-plan-mesta-teplice.../ds-2154

  Projednání nového územního plánu
 • Třetí jednání zastupitelstva

  Jednání přineslo zajímavou agendu.

  Vážení a milí přátelé,

  máme za sebou třetí jednání zastupitelstva, které přineslo (i přes krátký program) zajímavou agendu.

  Z tuctu majetkových bodů stojí za zmínku dva: Napříč kluby jsme se shodli na vykoupení pozemku dětského hřiště na rozhraní Starých a nových Prosetic. Za více než 2 miliony ho město získá od České unie sportu a vybuduje na něm hřiště podobné těm, které znáte z dalších čtvrtí. Dále jsme chtěli pozdržet výměnu pozemků na kraji Třešňovky u hotelu Panorama: Majitelé hotelu chtějí rozšířit sportovní halu na kus území, které se toho času stavět nesmí; výměnou za tento kus nabízejí městu trojúhelník zeleně u hlavní silnice a pár desítek metrů dál. Navrhli jsme sečkání až do chvíle, kdy budeme od stejné firmy potřebovat pruhy pozemků na rozšíření silnice; pro takový postup se ale většina (byť těsně) nenašla.

  Souhlasili jsme s dotací ve výši 200 tisíc pro Malou Paříž, z.s. na provoz jazz clubu (nyní pod značkou Tep jazz), resp. 280 tisíc pro Zahálku Teplice, z.s. na třídenní festival Tep fest. Těšit se můžete na alternativnější scénu cílenou na mladší publikum v termínu 30. 6. až 2. 7. Otevřeli jsme téma pravomoci zastupitelstva: Pokud si požádáte o více než 50 tisíc, ale rada města navrhne méně než 50, do zastupitelstva se to už nedostane. Jde o letitou praxi, na kterou existují dva právní názory; my si myslíme, že v každém případě má návrh posoudit celé plénum zastupitelstva (tedy i opozice :)). 

  Za Krušnohorskou vznikají dvě nové ulice; souhlasili jsme s názvem Habartická a Mohelnická, což je nejen pěkné, ale respektuje to i usnesení tzv. Orientační komise zastupitelstva z roku 1945.

  Ruku jsme zvedli také pro aktualizovaný Plán udržitelné městské mobility. Zpracovaný je velice dobře, teď ho už jen začít naplňovat.

  Největší prostor v závěru jednání jsme věnovali parkování v Zrenjaninské. Jakub Mráček vysvětloval, jaký je rozdíl mezi tím, co jménem města najatá firma v minulých týdnech udělala, a skutečnou participací ("Asi jako když se dětí zeptám, co chtějí k večeři, když v ledničce už stejně mám uvařené jídlo - a když společně s nimi naplánuji, co bychom mohli udělat, dám jim peníze na nákup a pak jídlo společně uvaříme"). Pro obyvatele Zrenjaninské doplňujeme další postup: Projektanti do konce února představí upravený návrh; rozhodovat se o něm bude asi jen v radě města. 
  Oceňujeme u všech bodů vstřícný přístup a konstruktivní debatu napříč zastupitelstvem a věříme, že taková atmosféra bude vládnout i na příštích jednáních a při debatách nad zpracovaným návrhem územního plánu.

  Třetí jednání zastupitelstva
 • Volba Pro! Teplice

  přeje krásné svátky

  Přejeme Vám krásné svátky a do nového roku pohodu a zdraví.

  Volba Pro! Teplice
 • Teplice mají schválený rozpočet na rok 2023

  Včera 19.12. proběhlo poslední zasedání zastupitelstva v letošním roce.

  Na úvod zastupitelstva oznámil primátor Jiří Štábl, že se mandátu vzdal Jaroslav Bžoch, který se v zastupitelstvu příliš neohřál a jeho místo převzala první náhradnice paní Drahuše Feďjuková.

   

  Nepochybně nejdůležitějším a nejobsažnějším bodem jednání byl rozpočet města na rok 2023. Rozpočet i s jeho souvislostmi představil vedoucí finančního odboru, pan Jodas. Rozpočet je navržen s poměrně vysokým schodkem 670 milionů korun, který je obhajován plánovanými vysokými investicemi. Mezi největší patří investice do nových trolejbusů a obecně Městské dopravy Teplice. Jak v rozpravě zmínil Jan Hadraba, rozpočtovány jsou i akce, na které se budou teprve žádat dotace, protože nelze žádat bez toho, aby byl daný projekt součástí rozpočtu.

   

  Jakub Mráček upozornil v diskuzi na možný rozpor mezi platnými pravidly pro rozdělování příspěvků na kulturu a sport a navrhovaným zvýšením procenta přidělovaných prostředků z 3 % na 3,3 %. Podle primátora Štábla (náměstka Hynka Hanzy) nejde o rozpor, protože nejde o změnu pravidel, ale pouze změnu objemu alokovaných prostředků.

   

  Adam Souček zmínil potřebu investovat do chytrých technologií budoucnosti, které mohou přinášet budoucí úspory energií, jako např. inteligentní osvětlení.

   

  Tomáši Jarolímovi se příliš nelíbilo nazývat investice města investicemi, ale neopomněl připomenout své téma podpory cestovního ruchu.

  Rozpočet byl nakonec schválen 18 hlasy koalice, zastupitelé VPT se zdrželi.

  Dále se projednávaly návrhy na prodeje, výkupy a převody pozemků, bez zajímavostí a diskuzí.

   

  Dalším zajímavým bodem bylo udělení ceny města Teplice, kterou získal člen VPT a bývalý ředitel Arkadie Mgr. Josef Hon, blahopřejeme!

   

  Posledním více diskutovaným bodem bylo schvalování dotace pro Senior Teplice z.s. na provoz centra seniorů Kanape ve výši 785 tisíc. Jakub Mráček zmínil pana Holuba, který také provozuje podobné služby pro seniory a cítil se touto dotací dotčen. Jakub Mráček navrhoval, aby město zvážilo do budoucna vymezení transparentních pravidel pro přidělování dotace místo jednorázových rozhodnutí pro jednoho provozovatele. Adam Souček vznesl otázku, jestli si tedy může o dotaci zažádat i jiný subjekt nebo jestli budou v budoucnu nějaká pravidla. Primátor diskuzi o pravidlech pro tyto dotace do budoucna nevyloučil.

  Na závěr neprošel protinávrh Zdeňka Bergmana na stanovení výše odměn neuvolněných zastupitelů ve výši 75 % maxima. Naopak byl schválen návrh rady města na odměny v maximální výši.

  Zdeněk Bergman také upozornil vedení města na 13 let trvající neoprávněný zábor části Skupovy ulice v Trnovanech. Primátor i náměstek potvrdili, že se situace řeší a přislíbili písemné vyjádření.

   

  V úplném závěru popřál primátor přítomným klidné prožití vánočních svátků a vykročení do nového roku pravou nohou.

  Podobné přání vyslovuji i já a budu se těšit u reportu z dalšího zasedání zastupitelstva v únoru 2023.

  Petr Slavíček

  Teplice mají schválený rozpočet na rok 2023
 • Vzpomínka na Benešově náměstí

  Přejeme krásný sváteční den...

  Přejeme krásný sváteční den a posíláme povedený článek o ekologických demonstracích, které v Teplicích započali už 11. listopadu. 💚✌️💚
  Přijďte si s námi v 17.00 komorně zavzpomínat na Benešovo náměstí, zapálíme svíčku a zapějeme píseň.🕯️

  Vzpomínka na Benešově náměstí
 • Ustavující zasedání nového zastupitelstva

  Dne 7. listopadu se konalo ustavující zasedání nového zastupitelstva

  Dnes 7.11. od 15 hodin se konalo ustavující zasedání nového zastupitelstva města Teplice. Staronová koalice byla předem domluvená v rámci povolebního vyjednávání, takže se neočekávala žádná překvapení. Přítomno bylo 26 zastupitelů, chyběl pouze omluvený Jaroslav Bžoch.

  Na úvod jednání si přítomní minutou ticha připomněli nedávno zesnulého porevolučního místostarostu Teplic Jiřího Fojtíka.

  Následoval slib nově zvolených zastupitelů. Na začátku jednání byl přidán na návrh Zdeňka Bergmana bod Zpráva bývalého pověřeného zastupitele pro územní plán.

  V tajné volbě byl novým primátorem zvolen Jiří Štábl a jeho neuvolněným prvním náměstkem Hynek Hanza. Dalšími náměstky se stali neuvolněný náměstek pro školství Monika Peterková za ODS a za ANO Tomáš Hadviga, uvolněný náměstek pro oblast městské hromadné dopravy. Primátor byl zvolen 18 hlasy a získal tak i jeden hlas mimo koalici ANO a ODS s TOP09.

  Do rady města byli zvoleni všichni navržení kandidáti

  Petr Najman TOP09 - 19 hlasů

  Ondřej Hampejs ODS - 17 hlasů

  Vladimír Kossakowski ANO - 18 hlasů

  Petr Kohout ANO - 17 hlasů

  Eliška Tomášková ANO - 17 hlasů

  Dále bylo schváleno vytvoření výborů a jejich předsedové a členové. Volba pro Teplice získala předsednictví ve dvou výborech a s potěšením musíme konstatovat, že v žádném výboru nezasedl zástupce za Sport, zdraví a prosperitu.

  Složení výborů:

  Finanční výbor

  předseda - J. Hadraba (ODS+TOP)

  členové - Z. Bergman (VPT), J. Wagner (VPT), J. Bžoch (ANO), D. Kočiš (SPD-Trikol.)

  Kontrolní výbor

  předseda - J. Mráček (VPT)

  členové - I. Dvořáková (ODS+TOP09), P. Šíla (ODS+TOP 09), M. Skála (ANO), F. Podroužek (SPD)

  Výbor pro dopravu, dotace a Smart City

  předseda - A. Souček (VPT)

  členové - N. Fialová Seifrtová (VPT), R. Dohnalová (ODS+TOP 09), L. Hrušková (ANO), V. Kvapil (ANO), M. Ševčík (SPD), Tomáš Jarolím (SPD)

  Zastupitelstvo schválilo výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva v navrhované v maximální výši.

  Zdeněk Bergman přednesl stručnou zprávu jako dosavadní určený zastupitel pro územní plán. Informoval o tom, že původní zpracovatel ÚP je v likvidaci a město uzavřelo smlouvu s firmou, která převzala závazky tohoto subjektu. Uvedl, že tedy není vůbec jasné kdy dojde k dokončení prací na územním plánu. Podle jeho názoru k finálnímu schválení dojde nejdříve na podzim 2023. Dále zmínil překážky, které mu byly kladeny v přístupu k některým informacím jako pověřenému zastupiteli pro ÚP. Na závěr svého vystoupení uvedl, že nemá nadále ambici tuto funkci dále vykonávat.

  V obecné rozpravě vystoupil Tomáš Jarolím a oznámil záměr usilovat o zřízení výboru pro lázeňství a cestovní ruch. Následně ho podpořil kolega z jeho klubu František Podroužek. Hynek Hanza si v reakci neodpustil otázku, proč podobné návrhy od SPD nepadaly v minulém volebním období.

  Další jednání zastupitelstva je naplánováno na 19.12.

  Ustavující zasedání nového zastupitelstva
 • Výsledek komunálních voleb 2022 v Teplicích

  Děkujeme, že jste šli k volbám a podpořili VPT!

  Volební účast v letošních komunálních volbách byla v Teplicích 34,14 %.

   

  Volební výsledek:

  1. ANO 29,85 % hlasů (9 zastupitelů)
  2. ODS spolu s TOP 09 27,7 % hlasů (8 zastupitelů)
  3. Volba PRO! Teplice 19,74 % hlasů (5 zastupitelů)
  4. SPD 14,33 % hlasů (4 zastupitelé)
  5. Zdraví Sport Prosperita 5,5 % hlasů (1 zastupitel)
  6. KSČM 2,88 % hlasů (0 zastupitelů)

   

  Složení nového zastupitelstva dle výsledků voleb:
  ANO - Jiří Štábl, Tomáš Hadviga, Vladimír Kossakowski, Petr Kohout, Eliška Tomášková, Jaroslav Bžoch, Marek Skála, Lucie Hrušková, Václav Kvapil

  ODS a TOP 09 - Hynek Hanza, Iva Dvořáková, Jan Hadraba, Ondřej Hampejs, Monika Peterková, Petr Šíla, Petr Najman, Renata Dohnalová

  VPT - Jakub Mráček, Zdeněk Bergman, Adam Souček, Nikola Seifrtová Fialová, Jiří Wagner
  SPD - František Podroužek, Tomáš Jarolím, David Kočiš, Marcel Ševčík

  Zdraví Sport Prosperita - Tomáš Hrubý

   

  V roce 2018 byla v Teplicích v komunálních volbách účast 33,8 %. ODS získala 9 zastupitelů, druhá byla Volba PRO! Teplice s 8 zastupiteli, třetí se umístilo ANO 2011 s 5 zastupiteli, KSČM a SPD získaly po 2 zastupitelích a sdružení Pro zdraví a sport Teplice 1 zastupitele. ANO 2011 utvořilo koalici s ODS a VPT zůstala v roce 2018 v opozici. Koalice vítězné ANO 2011 a druhé ODS pravděpodobně vznikne i letos, pro Volbu PRO! Teplice to bohužel znamená opoziční úlohu i v novém období. Děkujeme všem za podporu!

  Výsledek komunálních voleb 2022 v Teplicích
 • Jak volit v komunálních volbách v Teplicích

  Volby na radnici patří k těm pro voliče nejsložitějším

  Letošní komunální volby se konají 23. a 24. září. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin. Volit bude možné v pátek do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. 

  V komunálních volbách hlasuje volič pouze v místě svého trvalého bydliště, nelze si zřídit voličský průkaz a volit jinde nebo volit ze zahraničí. 

  Na rozdíl od voleb parlamentních se v komunálních volbách hlas vyznačuje křížkem. Každý volič má tolik hlasů, kolik je potřeba obsadit zastupitelských pozic. V Teplicích je to 27 zastupitelů. 

  Volič si může vybrat mezi křížkováním celé volební strany nebo dát hlas pomocí křížků jednotlivým kandidátům. Obě možnosti lze také kombinovat. Pokud volič zakřížkuje jednu volební listinu a k tomu označí křížkem vybraného kandidáta z jiné listiny, ubere tak hlas zvolené straně, která nedostane 27 hlasů, ale pouze 26 a zbylý hlas připadne zakřížkovanému kandidátovi z jiné strany. Pokud volič zakřížkuje kandidáty na listině strany, kterou si vybral, jednotlivé hlasy pro kandidáty se nepočítají, ale vše připadne zvolené straně. Volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva. Pokud označí více kandidátů, je jeho hlasování neplatné.

  V komunálních volbách uspěje každá strana a uskupení, které získá od voličů přes pět procent hlasů. Hranice se také může snížit, a to pokud ji nepřekročí minimálně dvě strany. Pokud některý kandidát na jedné kandidátní listině získá nejméně o 10 procent více hlasů, než kolik je průměr strany, zaujme na listině první místo a do zastupitelstva bude zvolen přednostně. Jestliže bude takových kandidátů více, budou rozhodovat počty preferenčních hlasů neboli křížků, které voliči udělí.

  V minulých komunálních volbách v roce 2018 volilo 39 524 občanů města Teplice (33,75 % obyvatel). Občanská demokratická strana získala 29,32 % hlasů a díky tomu 9 zastupitelů, VOLBA PRO! TEPLICE 26,23 % (8 zastupitelů), ANO 2011 18,46 % (5 zastupitelů), Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) 7,72 % (2 zastupitele), Komunistická strana Čech a Moravy 6,21 % (2 zastupitele) a Pro Zdraví a Sport TEPLICE 5,96 % (1 zastupitele). Vítězná ODS vytvořila v Teplicích po volbách v roce 2018 koalici s ANO 2011. Primátorem se stal Hynek Hanza (ODS).

  Jak volit v komunálních volbách v Teplicích
 • Setkání s kandidáty Volby PRO! Teplice

  Přijďte si s námi popovídat o našem volebním programu.

  • čtvrtek 1. 9. 15:00-17:00 "Vernisáž" panelů k městským oázám na Rooseveltově náměstí
  • pátek 2. 9. 15:00-17:00 "Vernisáž" panelů k městským oázám u Červeného kostela
  • sobota 3. 9. 15:00-17:00 "Vernisáž" panelů k městským oázám na Zámeckém náměstí
  • pondělí 5. 9. 17:00-19:00 Tradiční Kafe s Volbou ve Fokusu
  • pátek 16. 9. Setkání u lokality městských oáz - lokalita Rooseveltovo náměstí
  • sobota 17. 9. Účast v celostátní akci Ukliďme Česko 
  • neděle 18. 9. Setkání u lokality městských oáz - u Nových lázní 
  • pondělí 19. 9. Kontaktní akce na Benešovo náměstí
  • úterý 20. 9. Kontaktní akce na Benešovo náměstí
  • středa 21. 9. Kontaktní akce na náměstí Svobody
  • čtvrtek 22. 9. Setkání u lokality městských oáz - u Červeného kostela
  Setkání s kandidáty Volby PRO! Teplice
 • Jak nám můžete pomoci s letošní volební kampaní?

  Děkujeme za Váš zájem o volby, které jsou bez informací pouze losováním.

  Oceňujeme Váš zájem o veřejné dění. Hodně mám pomáhá vědomí, že Vás zajímá náš volební program, že jste s námi, přijdete k volbám a dáte nám hlas. 

   

  Ještě předtím můžete udělat některé z těchto kroků:

  Řekněte o termínu voleb své rodině, kolegům, přátelům a známým.
  Mluvte o volbách a o tom, co se Vaší volbou může změnit. Zapište si termín voleb (23. - 24. 9.) do kalendáře a připomeňte ho i nejširší rodině, kolegům a přátelům i známým. Každý hlas je důležitý!

  Pojďte hlídat férovost voleb!
  Pořád hledáme volební komisaře. Stačí plnoletost (netřeba být z Teplic); prosím, ozvěte se nám prostřednictvím formuláře bit.ly/volebnikomise2022.

  Nabídněte místo, kam můžeme umístit náš banner.

  Máte plot nebo balkón na exponovaném místě (a nejde přitom o družstevní majetek)? Ozvěte se nám mailem (jakub.mracek@volbaproteplice.cz), na Facebooku či Instagramu!

  Podpořte nás finančně.
  Transparentní kampaň si financujeme sami, bez cizích peněz nebo neprůhledných kontaktů. Budeme proto rádi za každý příspěvek. Stačí vyplnit elektronický formulář a vyčkat na pokyny k platbě.

  Děkujeme!!!

  Jak nám můžete pomoci s letošní volební kampaní?
 • Jak nám můžete pomoci s volební kampaní?

  Děkujeme za Váš zájem o volby, které jsou bez informací pouze losováním.

  Oceňujeme Váš zájem o veřejné dění. Hodně mám pomáhá vědomí, že Vás zajímá náš volební program, že jste s námi, přijdete k volbám a dáte nám hlas. 

   

  Ještě předtím můžete udělat některé z těchto kroků:

  Řekněte o termínu voleb své rodině, kolegům, přátelům a známým.
  Mluvte o volbách a o tom, co se Vaší volbou může změnit. Zapište si termín voleb (23. - 24. 9.) do kalendáře a připomeňte ho i nejširší rodině, kolegům a přátelům i známým. Každý hlas je důležitý!

  Pojďte hlídat férovost voleb!
  Pořád hledáme volební komisaře. Stačí plnoletost (netřeba být z Teplic); prosím, ozvěte se nám prostřednictvím formuláře bit.ly/volebnikomise2022.

  Nabídněte místo, kam můžeme umístit náš banner.

  Máte plot nebo balkón na exponovaném místě (a nejde přitom o družstevní majetek)? Ozvěte se nám mailem (jakub.mracek@volbaproteplice.cz), na Facebooku či Instagramu!

  Podpořte nás finančně.
  Transparentní kampaň si financujeme sami, bez cizích peněz nebo neprůhledných kontaktů. Budeme proto rádi za každý příspěvek. Stačí vyplnit elektronický formulář a vyčkat na pokyny k platbě.

   

  Děkujeme!

  Jak nám můžete pomoci s volební kampaní?
 • Koupaliště na vidrholci bude stát víc než půl miliardy

  Jsme ochotni si na to vsadit.

  Zásadním tématem minulých voleb (před 4 lety!) bylo umístění a velkolepost městského koupaliště. My jsme prosazovali (a stále prosazujeme) komorní plovárnu v Zámecké zahradě, stávající koalice si ale těsnou většinou protlačila rozpracování lokality u vodojemu na Nové Vsi - my tomu říkáme “na vidrholci”. Vedle místa záměr komplikuje potřeba opravit přístupové silnice, dostavět chodníky, veřejné osvětlení, točnu MHD atd.

   

  Rozhodnutí jsme respektovali s podmínkou, že cena nepřesáhne 300 milionů korun - na tom jsme se s panem primátorem shodli. Teď, když je projektová dokumentace téměř hotová, se zdá, že do voleb se předpokládanou cenu stavby nedozvíme. Třeba ji projektanti a vedení města také ještě nevědí. My jsme ale ochotni se vsadit, že projektovaná cena s DPH překročí půl miliardy. Stavět za takové peníze zařízení, které je v provozu dva a půl až tři měsíce v roce, je v našich očích mrhání veřejnými financemi. Koupaliště v Teplicích chceme, ale ne v této podobě a za těchto podmínek. Jak to vidíte Vy? Napište nám!

  Koupaliště na vidrholci bude stát víc než půl miliardy
 • Hledáme komisaře pro podzimní komunální volby!

  pátek a sobota 23. a 24. září 2022

  Jako kandidáti do zastupitelstva můžeme nominovat do každé ze 47 komisí jednoho člověka. Chcete hlídat férovost voleb a ještě si vydělat? Zaregistrujte se tady


  Hledáme komisaře pro podzimní komunální volby!
 • Kafe s Volbou

  Zveme Vás na setkání se zastupiteli VPT!

  Zástupci Volby pro Teplice Vás v úterý 7. 6. mezi 17 až 19 hodinou zvou do Focus Kafe v Teplicích (ul. Školní 670) na kafe, limonádu nebo pivo. Probereme, co bychom společně mohli v našem městě změnit a s čím Vám můžeme pomoci. Těšíme se na setkání!

  Kafe s Volbou
 • Ukliďme si Teplice

  V sobotu 2. dubna od 10 do cca 13 hodin

  Milí Tepličáci,
  připojme se společně ke každoroční celorepublikové akci Ukliďme Česko a ukliďme si Teplice. I když na každého doléhá aktuální těžká situace, pobyt venku a vylepšení našeho okolí nás mohou přivést na jiné myšlenky. Budeme uklízet na několika místech ve městě - Trnovany, Třešňovka, Nová Ves, a Zámecká zahrada, pytle a rukavice jsou zajištěny. Vezměte s sebou dobrou náladu, pevné boty a vhodné oblečení.

  Více infromací v události na FB

   

  Případné dotazy piště na mail: slavickovi.petr@gmail.com

  Ukliďme si Teplice
 • Tzv. Kozí dráha z Děčína do Telnice byla obnovena

  Na slavnostní zahájení provozu Vás zve Jirka Řehák

  Dne 26. 3. a 27. 3. 2022 vyjedou po dlouhé době výletní vlaky na Kozí dráhu. Turistická linka T11 nese jméno Podkrušnohorský motoráček. V tomto víkendu by dle informací měla být nasazena souprava o dvou motorových a dvou přípojných vozech, s kapacitou přes
  200 míst k sezení.

  Odjezdy v sobotu a v neděli z Děčína budou v 9:37; 11:37; 13:37 a 15:37, z Telnice do Děčína v 10:37; 12:37; 14:37 a 16:37.

  Na sobotu 26. 3. je připraven na nádraží v Telnici, kam bude zajištěna doprava historickými
  autobusy z Ústí nad Labem a Podkrušnohorským motoráčkem, doprovodný program:

  - DÚK Mobil - informace Dopravy Ústeckého kraje

  - Nabídka regionálních produktů

  - Prezentace Destinační agentury Krušné hory o.p.s. a Českojiřetínského spolku - spolku pro oživení Krušnohoří

  - Prezentace nabídky cestovního ruchu v Ústeckém kraji

  - Divadelní představení, soutěže pro děti a stánek s občerstvením

  - mimořádná vlaková pošta, bližší info na www.krusnohori.cz.

  Jízdní řády, informace a zajímavosti z okolí tratě naleznete na www.kozidraha.cz.

  Bližší informace k programu a dopravě naleznete na: http://www.kr-ustecky.cz, http://www.branadocech.cz

  Dopravcem na turistické lince T11 je KŽC Doprava http://www.kzc.cz

  Tzv. Kozí dráha z Děčína do Telnice byla obnovena
 • Tržiště pomoci obyvatelům Ukrajiny v Teplicích

  Teplice stojí za Ukrajinou na FB

  Nikola Fialová Seifrtová vytvořila na FB skupinu, kam může každý vložit nabídky a poptávky pomoci Ukrajině a jejím obyvatelům v Teplicích a okolí. Sdílet zde lze také události nebo sbírky. Pokud je to ale možné, směřujte své nabídky pomoci na centrální web www.pomahejukrajine.cz.

  Pokud potřebujete informace obraťte se na:

  Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) sídlí v Ústí nad Labem v ul. Hoření 3083

  Nonstop infolinka: 974 444 444, e-mail: kacpu@ulk.izscr.cz

  Další kontakty naleznete na webu města.

   

  Tržiště pomoci obyvatelům Ukrajiny v Teplicích
 • Teplice stojí za Ukrajinou!

  Zveme Vás na setkání na podporu okupované Ukrajiny

  Napadení Ukrajiny vojáky Ruské federace je naprosto neomluvitelné a je nutné, abych dali i v Teplicích najevo svůj nesouhlas a vyjádřili podporu všem občanům Ukrajiny.

  Chcete se dozvědět podrobnosti k aktuální situaci, ukázat, že Vám osud Ukrajinců není lhostejný a zjistit jak můžete pomoci?

  Setkejme se společně v pátek 4. 3. 2022 od 16:30 na Náměstí Svobody v Teplicích.

  Podrobný program a seznam řečníků budeme postupně aktualizovat v události na FB i na webu VPT.

  Událost na FB
  #stojimezaukrajinou
  #StandWithUkraine

  Teplice stojí za Ukrajinou!
 • Pohodové svátky a všechno nejlepší v roce 2022

  srdečně přejeme Vám i Vašim přátelům a blízkým!

  Pohodové svátky a všechno nejlepší v roce 2022
 • Prosincové zastupitelstvo města Teplice

  Záznam z jednání je dostupný na YouTube

  Poslední setkání zastupitelstva v roce 2021 bylo z velké části věnováno nepřekvapivě rozpočtu na rok 2022. Rozpočet je i letos navržen jako schodkový, příjmy přesahují jednu miliardu, ale výdaje jsou o téměř půl miliardy výše. Dobrou zprávou je, že běžné provozní náklady jsou plně kryté příjmy, schodek je tvořen plánovanými investicemi. Ekonomická bilance v minulých letech dopadala pravidelně nápadně lépe, než jaký byl plán – mimo jiné právě kvůli odsouvaným investicím. Nezbývá než doufat, že v roce 2022 bude realita odpovídat plánu lépe.

  Dva další zásadní koncepční materiály našly podporu napříč zastupitelstvem. Založení městského dopravního podniku je reakcí na dlouhodobě neuspokojivou spolupráci se soukromými provozovateli MHD. Věříme, že tento krok povede k zvýšení kvality městské hromadné dopravy. Občané změnu nicméně pocítí nejdříve v roce 2024, kdy nová příspěvková organizace města převezme provoz MHD.

  Koaličními i opozičními hlasy byla schválena Studie a analýza možností rozvojového území Lokalita Teplické nádraží. Na dokumentu, který představuje vizi územního rozvoje v okolí hlavního nádraží až do roku 2050, ale zároveň usměrňuje konkrétní kroky v blízké budoucnosti, spolupracovali vlastníci většiny dotčených pozemků. Zároveň jsme schválili další kroky směřující již konkrétně k revitalizaci prostoru před nádražím. Dobrou zprávou je, že investice do budovy nádraží chystá v nejbližší době i Správa železnic. Dojem z nádraží a jeho okolí by se tak již v dohlednu mohl změnit výrazně k lepšímu.

  Záznam na YouTube

  Prosincové zastupitelstvo města Teplice
 • BALÓNKY SVOBODY

  32. výročí listopadových událostí v roce 1989

  Přijďte si s námi ve středu 17. listopadu 2021 v 15:30 na Zámeckém náměstí v Teplicích připomenout klíčové datum pro znovunabytí svobody v naší zemi, setkat se a popovídat si.
  Přiveďte i své děti, napište svůj vzkaz o svobodě na lístek nebo na balónek. Balónky se vzkazy necháme uvázané vznášet nad náměstím a na závěr se vydáme zapálit svíčky na Benešovo náměstí.

  Zve Vás KDU-ČSL a Volba PRO Teplice.

  Sdílejte událost na FB

  BALÓNKY SVOBODY
 • Dobré zprávy od našich kandidátů

  Tři pozitivní akce pro Teplice, za kterými stojíme

  1. Nikola Fialová Seifrtová uspořádala se spolkem Sayfy sousedskou slavnost Živé Teplice. Letošní 6. ročník se konal netradičně 21. srpna, přesto přilákal desítky lidí.
  2. Jakub Mráček se sice po více než deseti letech vzdal vedení skautského střediska Dvojka Teplice, na stavbě nové skautské klubovny se ale aktivně podílí dál. Tepličtí skauti si ji částečně staví svépomocí, otevírat ji plánují do konce roku 2021.
  3. Společnost přátel Julia Payera nazvaná Julius Payer ze Šanova frajer v čele s Martinem Rybou uspořádala ve čtvrtek 2. září tradiční setkání u Payerovy busty v Šanovském parku, přesně v den jeho nedožitých 180. narozenin. Od roku 2017 polárníka a pravděpodobně nejslavnějšího teplického rodáka v Teplicích připomíná pomník od Jana Koblasy, jehož zřízení Volba pro Teplice iniciovala.
  Dobré zprávy od našich kandidátů
 • Připravujeme program do voleb v roce 2022

  Pojďte s námi změnit tvář města Teplice

  V roce 2018 přišla k volebním urnám v Teplicích pouze třetina voličů. Zvítězila ODS se ziskem 29,32 % (9 zastupitelů), druhá skončila Volba PRO! Teplice s 26,23 % (8), na třetím místě se umístilo ANO 2011 (5). Po dvou křeslech získaly KSČM a SPD, jeden mandát sdružení Pro zdraví a sport Teplice. Ve volbách druhá Volba PRO! Teplice opět zůstala v opozici. Pojďme to příští rok změnit!

  Současní zastupitelé za Volba PRO! Teplice: RNDr. Zdeněk Bergman, Mgr. Matěj Hon, Ing. Jakub Mráček, Adam Souček, Mgr. Marcela Bartáková, Ing. Jan Hadraba, Ing. Jiří Wagner, MVDr. Josefa Kolmanová.

  Připravujeme program do voleb v roce 2022