Dopravní koncepce města se blíží

Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice (PUMM) a jeho Návrhová část je v současnosti projednávána v rámci městem jmenované pracovní skupiny odborníků a také v zastupitelském Výboru pro dotace, dopravu a smart city. Zpracovatelé PUMM (odborná firma UDIMO z Ostravy) v předchozím období vypracovali nejdříve podrobnou Analytickou část k plánované dopravní koncepci, ve které zhodnotili současnou dopravní situaci v Teplicích a nyní již předložili její Návrhovou část.

Z obou dokumentů je patrné, že vedení města bude muset v nejbližších letech zvolit aktivní přístup při řešení dopravy v Teplicích. V opačném případě by totiž zásadním způsobem narostla individuální automobilová doprava (přeprava do práce, soukromá, služební a nákladní) se všemi negativními dopady pro obyvatele města i život ve městě jako takový. Již dnes jsou dopravou vysoce nadprůměrně zatížené ulice Masarykova třída a Nákladní (tj. průtah silnice I/13 městem), dále Hřbitovní, Na Hrázi/Hrázní a Libušina ulice.

Návrhová část PUMM zohledňuje ve svých rámcových doporučeních všechny formy dopravy ve městě – individuální automobilovou dopravu (nákladní i osobní), veřejnou hromadnou dopravu (MHD, busy a vlaky), pěší i cyklistickou dopravu. Opatření aktuálně navržená firmou UDIMO nyní prošla připomínkovým „kolečkem“ ze strany pracovní skupiny, dopravního výboru zastupitelů a vedení města. Zpracovatelé PUMM se musejí s těmito připomínkami vypořádat a v nejbližším období předloží městu finální podobu Návrhové části PUMM. Vliv na budoucí podobu dopravy v Teplicích (a to v horizontu až 15-20 let) bude mít samozřejmě i nový územní plán města, který se bude připravovat již pod dohledem současně zvoleného Zastupitelstva města Teplice.

O dalším vývoji přípravy PUMM budeme samozřejmě opět informovat, aktuální stav zpracování dopravní koncepce Teplic můžete sledovat také na webu: http://www.mobilita-teplice.cz/.

Adam Souček