Zpráva o stavu hazardu v Teplicích

Právě před rokem byla schválena obecně závazná vyhláška Statutárního města Teplice regulující hazard.  Jejími reálnými dopady jsou následující kroky:

  1. Zrušení výherních hracích přístrojů (VHP, automaty starého typu, s nízkou hodnotou maximální vsazené částky) od účinnosti vyhlášky.
  2. Od 1. 1. 2017 začne Ministerstvo financí ČR odebírat licence na všechny další přístroje, vyjma těch, které jsou umístěny v kasinech.

Autoři vyhlášky záměrně neošetřili, aby hazard nemohl v Teplicích dále bujet. Počet provozoven se začne redukovat až od roku 2017, a to pouze v tom případě, že si provozovatelé během ročního přechodného období nezařídili licenci na kasino. Samotná vyhláška tedy moc restriktivní není; jistou váhu jí dává až synergie s novelou hazardního zákona, který na kasina vznesl nové požadavky.

Před rokem jsme předpovídali, že pro většinu provozovatelů nebude problém si licenci kasina pořídit a  dá se tak očekávat, že v průběhu roku 2016 počet kasin v Teplicích vzroste. Na konci přechodného období můžeme zhodnotit, k jakým změnám v počtu a struktuře herních zařízení i provozoven došlo. Vycházíme z dat MF ČR k 31. 12. 2016.

Z grafu je zřejmé, že celkový počet provozoven klesl; počet kasin ale roste. Na konci roku 2016 jich bylo v Teplicích 31; můžeme očekávat, že řada podniků nechává registraci na poslední chvíli a počet se tak ještě zvýší. Tvrzení podpírá zkušenost ze srpna a září 2014, kdy po mediální zprávě Jaroslava Kubery o tom, že ve městě nechá jen kasina, během měsíce počet kasin vzrostl téměř na trojnásobek.

Důležitým faktem je, že za hernami nestojí drobní živnostníci, ale velké korporace mající dostatek prostředků na uchování svého byznysu v Teplicích.

Počet automatů taktéž klesl; hlavní příčinou byl ovšem prakticky okamžitý zákaz staršího typu přístrojů (tzv. „Výherních hracích přístrojů“, VHP). Z tabulky je zřejmé, že i po propadu jsme s počtem přístrojů nad hodnotou z prosince 2013.

Měsíc Počet přístrojů
XII.13 858
X.14 1157
XI.14 1183
XII.15 1192
I.16 1171
II.16 1145
III.16 1076
XI.16 903

Následující tabulka ukazuje, že i přes pokles jsou Teplice nadále statutárním městem s nejvyšším počtem automatů na obyvatele. Pro srovnání uvádíme krajská města.

Město Počet automatů Počet obyvatel (2016) Počet automatů na 1000 obyvatel
Teplice 903 49959 18,1
Olomouc 1396 100154 13,9
Karlovy Vary 669 49326 13,6
Zlín 820 75171 10,9
Opava 624 57676 10,8
Plzeň 1811 169858 10,7
Pardubice 918 89638 10,2
Ostrava 2576 292681 8,8
Liberec 899 103288 8,7
Hradec Králové 541 92891 5,8
Ústí nad Labem 509 93248 5,5
Praha 5579 1267449 4,4
Brno 193 377028 0,5
České Budějovice 7 93513 0,1

Situace je tedy nadále alarmující. Budeme ji nadále monitorovat a zvažovat kroky vedoucí ke zpřísnění regulace.