Volební program 2018

Celý program ke stažení v PDF.

 1. Vize pro Teplice
 2. Bezpečnost
 3. Pořádek ve městě
 4. Sociální oblast
 5. Transparentnost
 6. Doprava
 7. Veřejná zeleň
 8. Kultura a komunitní život
 9. Podpora podnikání
 10. Hospodaření a dobrá správa města
 11. Sport, školství, volný čas
 12. Psi a kočky

Vize pro Teplice

Městu chybí jasná vize kudy dál. Nebudeme pasivní udržovači současného stavu, dáme Teplicím směr. Máme jasný plán, jak z Teplic udělat moderní lázně přitažlivé pro jejich obyvatele.

Město s jasnou představou o své budoucnosti

 • Teplická radnice už 150 let neví, jestli chce město spíše průmyslové, anebo spíše lázeňské. Máme ve věci jasno: fungující průmyslové podniky (které neprodukují hluk, znečištění, intenzivní dopravu) vítáme, větší měrou ale posílíme lázeňský charakter města: chceme klidné, čisté, upravené a pro život příjemné Teplice.
 • Město se musí rozvíjet, mají tu vzniknout nové stavby a revitalizovat se ty staré:
  • Městské centrum má být živé a pulzující, s pestrou nabídkou pro každého; dosáhneme toho pečlivými úpravami veřejného prostoru a podporou místních akcí.
  • Lázeňská oblast Šanova i historických Teplic bude relaxační zónou propojenou Mlýnskou ulicí; budeme aktivně pracovat na demolici ruiny v Mlýnské a oživení svahů Letné.
  • Obytné čtvrti chceme dobře dostupné všemi druhy dopravy, příjemné prostředím a zelení, s dostupným parkováním.
  • V průmyslových částech se pustíme do revitalizace brownfieldů.
 • Prostřednictvím územního a regulačního plánu budeme aktivně ovlivňovat podobu nových staveb.
 • Turismus je opomíjeným pilířem teplické ekonomiky. Budeme lákat návštěvníky do našeho města.

Tepličanů ubývá, zastavme to!

Tepličanů rychle ubývá, už nyní jsme pod magickou hranicí 50 000 obyvatel. To má i finanční důsledky. Považujeme za klíčové, aby lidé měli v Teplicích důvod zůstat.

 • Chceme přitažlivé Teplice, ze kterých nebudeme mít nikdo důvod odcházet.
 • Budeme se snažit o vybudování pobočky veřejné vysoké školy přímo v Teplicích (uměleckého nebo technického zaměření) a podporu středního školství (např. konzervatoře).
 • Vytvoříme obecní byty.

Plán kudy dál

 • Zavedeme
  • městského architekta,
  • regulační plán pro historické centrum, podporující jeho doplnění a zahuštění,
  • analytické oddělení, které bude hledat následováníhodné příklady jiných měst a vyhodnocovat naše plánované kroky.
 • Připravíme strategii rozvoje města.
 • Začneme pracovat na novém územním plánu města, do jeho tvorby zapojíme veřejnost.

Co Vás zajímá dál?
Vize pro Teplice / Bezpečnost / Pořádek ve městě / Sociální oblast / Transparentnost / Doprava / Veřejná zeleň / Kultura a komunitní život / Podpora podnikání / Hospodaření a dobrá správa města / Sport, školství, volný čas / Psi a kočky


Bezpečnost

Teplice a jejich okolí patří k oblastem s nejvyšší kriminalitou v České republice. Podnikneme kroky k nápravě situace.

Ústecký kraj a Praha mají v celém Česku nejvyšší kriminalitu. Teplice jsou známy svou drogovou scénou. Až donedávna jsme byli jedním z relativně největších hazardních rájů ČR. Stále je na čem pracovat.

Stop hazardu

Přes dlouholetý odpor dosavadní radnice jsme  prosadili dílčí regulaci heren. Herny umrtvují naše město: zabírají místo pro kavárny, obchody a služby, prohlubují problémy závislých gamblerů, druhotně podněcují drobné krádeže, sráží cenu nemovitostí, jsou často spojeny s distribucí drog. Normální je totiž hazard v obci nemít – 94 % obcí Česka nemá ani jednu hernu nebo kasino.

 • Prosadíme okamžité zrušení všech heren, včetně kasin, která jsou pouze přejmenované herny a nerespektují požadavky na kasina.
 • Zamezíme vzniku nových kasin.
 • Vytvoříme tlak na policii i celní správu k důsledné kontrole.
 • Podpoříme sociální resocializační programy pro práci s mladistvými i dospělými delikventy.

Budeme aktivně řešit problém bezdomovectví

 • Lidé v nouzi jsou zcela na okraji zájmu města. Není proto divu, že
  roste počet lidí bez domova a že jejich přítomnost v ulicích negativně ovlivňuje
  klidné sousedské soužití v Řetenicích nebo v centru města. Okamžitě začneme s lidmi na ulici pracovat tak, aby dopad jejich
  přítomnosti na ostatní občany byl co nejmenší.
 • Podpoříme organizace, které lidem bez domova pomáhají řešit jejich
  situaci, včetně služeb psychiatrických a adiktologických.
 • Důležitá veřejná prostranství ve městě upravíme tak, aby se nestávala
  přirozeným útočištěm lidí bez domova.
 • Přednostně se budeme věnovat demolici ruiny v Mlýnské ulici, která
  ohrožuje bezpečnost a vytváří těžko kontrolovatelný prostor v centru
  města.

Stop šmejdům i krádežím

Pocit bezpečí občanů i návštěvníků města vytvoříme prostřednictvím překážek pro šmejdy, drobné zloděje autorádií, kol a věcí ze sklepů, a také zloděje železa a barevných kovů.

 • Zakážeme některé druhy podomního prodeje (tzv. “šmejdy”) a podloudný prodej na ulici.
 • Městská i státní policie bude pomáhat vyhledávat v zastavárnách odcizené věci.
 • Staneme se aktivním partnerem orgánům činných v trestním řízení.

Efektivnější městská policie

Městská policie, na kterou město ročně vydává asi 40 milionů korun, nefunguje tak, jak by mohla. Strážníci se často pohybují v bezproblémových oblastech; v noci jich chodí 3x méně než ve dne.

 • Posílíme noční hlídky strážníků.
 • Policisty vyšleme do oblastí s vyšší kriminalitou.
 • Strážníci zaměří více pozornosti na práci s lázeňskou klientelou.
 • Trnovanskou služebnu městské policie přemístíme na Masarykovu třídu.

Co Vás zajímá dál?
Vize pro Teplice / Bezpečnost / Pořádek ve městě / Sociální oblast / Transparentnost / Doprava / Veřejná zeleň / Kultura a komunitní život / Podpora podnikání / Hospodaření a dobrá správa města / Sport, školství, volný čas / Psi a kočky


Pořádek ve městě

Chceme být lázeňské město s lázeňskou kulturou, omezením hluku a nepořádku.

Čistší a klidnější ulice

Přestože město vydává na úklid 26 milionů korun, teplické ulice jsou špinavé. Následující opatření to změní.

 • Budeme pokutovat ty, kteří psí exkrementy nebudou uklízet.
 • Čisticí vozy na chodnících (které jsou tím ničeny) nahradíme četou lidí najatých z řad nezaměstnaných prostřednictvím Úřadu práce a Probační a mediační služby.
 • V zimě omezíme množství soli na chodnících, nahradíme ji pískem či štěrkem a ušetříme tak psí tlapky i Vaše boty.
 • Úklid nepořádku i odklízení sněhu rozdělíme do rajonů, za které bude zodpovědný konkrétní člověk.
 • Úklidové práce v ulicích budeme důsledně kontrolovat, a to jak fyzicky, tak pomocí konceptu SmartCity.
 • Přidáme více popelnic na tříděný odpad a bioodpad, zavedeme kontejnery na elektrošrot a kovový odpad (v mnoha městech je to možné již od roku 2015).
 • Obnovíme vyhlášku omezující ohňostroje kdykoli v průběhu roku.
 • Zasadíme se o výrazné omezení velkoplošných reklam na fasádách – hyzdí město.
 • Zainvestujeme do podzemních kontejnerů.
 • Vybudujeme moderní a hezká stání pro kontejnery.
 • Budeme usilovat o to, aby popelnice nepřekážely ve veřejném prostoru.

Spolupráce s občany

Čisté Teplice jsou společnou starostí radnice a občanů. Chceme na tom s Vámi spolupracovat.

 • Tepličané budou motivováni, aby uklízeli blízké okolí svého domu.
 • Prostřednictvím mobilní aplikace budeme sbírat podněty, kde je nepořádek, a budeme je aktivně řešit.

Tlak na majitele ruin a péče o architektonické dědictví

Budova OV KSČ, komplex v Mlýnské, bývalý hotel Uran ad. – to všechno jsou ostudy města. Na rozdíl od současné radnice se nezříkáme odpovědnosti a budeme problém řešit.

 • Přestože město neudržované domy nevlastní, může na jejich majitele vyvinout stálý tlak, zvyšovat pokuty a v krajním případě dostat neudržovaný majetek do exekuce. Funguje to v jiných městech, může to fungovat i v Teplicích.
 • O architektonické dědictví je třeba se starat. Stavební úřad, který spadá pod magistrát, je vybaven dostatkem pravomocí pro aktivní výkon dozorové preventivní péče a kontrolu stavu všech objektů ve městě. Zařídíme, aby jeho zaměstnanci kontrolu pravidelně prováděli.

Co Vás zajímá dál?
Vize pro Teplice / Bezpečnost / Pořádek ve městě / Sociální oblast / Transparentnost / Doprava / Veřejná zeleň / Kultura a komunitní život / Podpora podnikání / Hospodaření a dobrá správa města / Sport, školství, volný čas / Psi a kočky


Sociální oblast

Chceme město, ve kterém se dobře žije rodinám s dětmi i seniorům, město pro všechny.

Přes mnohaletý odpor pana primátora jsme v tomto volebním období prosadili tzv. komunitní plán – nástroj plánování sociálních služeb, tedy třeba domovů pro seniory, azylových domů nebo občanských poraden. Oblast, která se týká obrovské skupiny Tepličanů, je dlouhodobě podfinancovaná a ze strany radnice podceňovaná: zatímco Teplice vydávají (po odečtení transferů) na sociální oblast necelých 6 milionů korun, ve srovnatelně velkém Děčíně je to přes 33 milionů, v Mostě přes 45 milionů.

Lepší sociální služby

 • Postavíme komunitní centrum. Pro seniory v něm zřídíme městský klub.
 • Za důležité považujeme mezigenerační setkávání.
 • Podpoříme univerzitu třetího věku jako smysluplnou náplň volného času seniorů.
 • Budeme vytvářet podmínky pro plnohodnotný život seniorům v domácím prostředí.
 • Podpoříme terénní sociální služby.
 • Ve spolupráci s úřady nabídneme pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané.
 • Podpoříme sociální podnikání.
 • Zapojíme se do soutěže MPSV „Obec přátelská rodině a seniorům“.

Občané nesmí trpět dopady bezdomovectví

 • Bezdomovci jsou zcela na okraji zájmu města. Není proto divu, že jich čím dál víc přežívá v centru města nebo v Řetenicích, kde ruší klidné sousedské soužití. To je špatně: Je třeba s nimi okamžitě začít pracovat tak, aby obyvatelé dotčených částí města jejich vlivem netrpěli.
 • Přednostně se budeme věnovat demolici ruiny v Mlýnské ulici, která ohrožuje bezpečnost a vytváří těžko kontrolovatelný prostor v centru města.

Teplické zdravotnictví

Ačkoli město Teplice není zřizovatelem nemocnice, může aktivně vstupovat do dialogu s Krajskou zdravotní a. s. Konkrétně chceme:

 • Město by se mělo snažit motivovat kvalitní lékaře k zájmu o zaměstnání v Teplicích.
 • Chceme vrátit do Teplic provoz zubní pohotovosti.
 • V okolí nemocnice zřídíme přehlednou mapu areálu, kontakty na pracoviště.
 • Zafinancujeme drobnosti, které pacientům a návštěvním zpříjemní pobyt v areálu nemocnice: odpočinkovou zónu pro děti, víc laviček, stojany na kola, parkovací místa pro motorky.
 • Přispějeme na mobilní hospic a domácí péči o seniory.
 • Výhledově podpoříme vznik Alzheimer centra.

Co Vás zajímá dál?
Vize pro Teplice / Bezpečnost / Pořádek ve městě / Sociální oblast / Transparentnost / Doprava / Veřejná zeleň / Kultura a komunitní život / Podpora podnikání / Hospodaření a dobrá správa města / Sport, školství, volný čas / Psi a kočky


Transparentnost

Současná radnice připomíná absolutismus: město řídí jediný muž. Na rozhodování se musí podílet více kompetentních lidí a za každou oblast ponese konkrétní člověk svůj díl odpovědnosti.

Maximální otevřenost občanům

Zastupitelstvo se nyní schází méně, než je běžné i provozně vhodné. Řada důležitých dokumentů (územní plán, usnesení zastupitelstva apod.) jsou k nahlédnutí pouze na úřadu. Radní (s výjimkou náměstků) nemají přidělenou žádnou oblast, které by se věnovali.

 • Na webu zpřístupníme
  • videozáznamy jednání zastupitelstva,
  • zápisy schůzí zastupitelstva a usnesení rady města,
  • kompletní územní plán,
  • smlouvy, které město uzavřelo,
 • Zastupitelstvo se bude scházet minimálně 6x ročně.
 • K důležitým rozhodnutím bude radnice pořádat veřejné debaty – neděláme město pro radní, ale pro všechny.

Osobní odpovědnost politiků i občanů

 • Za každou oblast správy města ponese někdo konkrétní odpovědnost.
 • Jsme vděční za odbornou pomoc. Občany pozveme do komisí rady a výborů zastupitelstva.
 • Každá část města nebo větší sídliště bude mít svého zástupce s poradním hlasem.
 • Všichni zastupitelé VOLBY PRO! TEPLICE podepíší etický kodex a předloží majetková přiznání. Všichni stávající zastupitelé Volby to už udělali.
 • Chceme, aby nám občané věřili – a Vaši důvěru si chceme zasloužit. Všechny své volební sliby proto zveřejňujeme na slibujeme.cz.

Férové, čisté a srozumitelné hospodaření

 • Rozpočet budeme zveřejňovat tak, aby byl srozumitelný pro všechny.
 • Granty na kulturu, reprezentaci města, posilování vztahu k městu a sport budou probíhat jako otevřené výzvy s jasnými kritérii – Tepličané mají právo vědět, co se z jejich peněz podporuje.

Co Vás zajímá dál?
Vize pro Teplice / Bezpečnost / Pořádek ve městě / Sociální oblast / Transparentnost / Doprava / Veřejná zeleň / Kultura a komunitní život / Podpora podnikání / Hospodaření a dobrá správa města / Sport, školství, volný čas / Psi a kočky


Doprava

Promyšlená doprava šetří náš čas, nervy i přírodu. Cílíme na bezemisní dopravu v centru města a obytných čtvrtích.

Napojení Teplic na dopravní tepny

 • Současná radnice přistupuje k infrastrukturním projektům, které sama nefinancuje, velmi liknavě. Přitom město má zásadní úlohu iniciátora a moderátora takových projektů. Budeme v této oblasti aktivní.
 • Budeme usilovat o urychlené vybudování tzv. Kladrubské spojky na silnici E442 a kapacitní silnice obkružující Teplice, tak aby došlo ke snížení tranzitní dopravy v centru města. V novém územním plánu navrhneme na okrajích města infrastrukturu související s připojením k dálnici D8.
 • Budeme usilovat, aby majitelé urychleně zahájili rekonstrukci budov hlavního vlakového nádraží a autobusového nádraží.
 • Lokální tratě na Teplicku vnímáme jako důležitý prvek místní i regionální dopravy. Zasadíme se o integrace lokálních železnic do dopravního systému města.
 • Podpoříme výstavbu vysokorychlostní železnice přes Ústí nad Labem a k ní napojení přímých spojů z Teplic.

Zklidnění dopravy v centru

 • Podpoříme rozšíření zón s rychlostí do 30 km/hod. nebo pěších zón.
 • Prosadíme další rozvoj elektromobility ve městě (veřejné dobíjecí stanice pro automobily, elektrokola a další dopravní prostředky).

Podpora pěších a cyklistů

 • Pěší chůze je současným vedením značně opomíjený způsob dopravy. Napravíme to:
  • Vyspravíme díry v chodnících a budeme je pečlivě kontrolovat. Na místech se starým povrchem chodníky předláždíme.
  • Přeměníme části centra na pěší zóny.
  • Přidáme lavičky, aby si chodci mohli odpočinout.
  • Vytvoříme vycházková korza (Lípová ulice).
 • Pro bezpečnost našich dětí zavedeme v bezprostřední blízkosti u škol zákaz zastavení. Vytvoříme parkoviště K+R (Kiss and Ride).
 • Prověříme chodníky včetně přechodů a nájezdy ze silnice na chodník z hlediska bezpečnosti pohybu lidí na vozíčku, s kočárky nebo s berlemi. Problémová místa upravíme.
 • Podporou cyklistiky umožníme Tepličanům bezpečnější a zdravější pohyb po městě.
  • Cyklostezky a cyklotrasy máme připravené. Stávající stezka vedoucí přes park je výsměch potřebám moderní cyklistiky.
  • Vymezíme jízdní pruhy a drobnými technickými úpravami zajistíme plynulost a bezpečnost cyklistického provozu po městě, o totéž budeme usilovat i mimo město.
  • Osadíme město větším počtem stojanů, zejména u dopravních uzlů, a to na dohled kamerového systému.
  • Zasadíme se o to, aby cyklisté měli povolen vjezd do jednosměrek.
  • Začneme spolupracovat se službami pro sdílení kol.

Jistota parkování v obytných čtvrtích

 • Chceme, aby do 10 let měla každá teplická domácnost jistotu parkovacího místa.
 • Pokud to bude vhodné, stávající parkovací kapacity navýšíme jejich vícepodlažním uspořádáním (např. parkovací domy).
 • Budeme usilovat o zavedení sdílení aut: to totiž významně šetří parkovací místa.
 • U dopravních uzlů (zvláště u nádraží) připravíme výstavbu parkoviště P+R/B+R (Bike and Ride).
 • Provedeme kompletní inventuru všech parkovacích míst (věřili byste, že ji město nemá?) a tam, kde to je možné, zoptimalizujeme parkování. Držet se přitom budeme těchto zásad:
  • městské pozemky jsou cenný veřejný prostor, o který je třeba se starat s respektem k potřebám všech obyvatel,
  • stejně jako parkovací místa je v obytných čtvrtích potřeba prostoru pro odpočinek, hřišť, zeleně.
 • V lokalitách, kde je situace s parkováním zvlášť vyhrocená (Šanov II, Řetenice, Trnovany), pro okamžité zlepšení vytvoříme vyhrazená místa.

Dostupnější a lépe fungující MHD

Dosavadní radnice nakoupila trolejbusy, žádnou pozornost ale nevěnovala potřebám cestujících; ke změnám v linkách a jízdních řádech dochází příliš často. Zlevníme a zefektivníme MHD, která bude páteří veřejné dopravy ve městě a pomůže zklidnit individuální dopravu v centru. Myslíme tím zejména:

 • zlevnění jednorázového jízdného a prodloužení platnosti jízdenky na 60 minut,
 • změna frekvence jízd na základě průzkumu potřeb Tepličanů,
 • napřímení vybraných linek tak, aby jízda MHD byla rychlejší.

Co Vás zajímá dál?
Vize pro Teplice / Bezpečnost / Pořádek ve městě / Sociální oblast / Transparentnost / Doprava / Veřejná zeleň / Kultura a komunitní život / Podpora podnikání / Hospodaření a dobrá správa města / Sport, školství, volný čas / Psi a kočky


Veřejná zeleň

Parky i sídlištní zeleň, o kterou se bude pečovat profesionálně, bude příjemnější a hezčí. Právě zeleň se z velké míry podílí na tom, jak se ve městě cítíme.

Odborná péče o parky a zeleň

Teplice mají unikátní množství městských parků, sadů a alejí, které jsou v centru města propojené a tvoří důležitou páteř lázeňského centra. O tento unikát se město dostatečně nestará, zásahy jsou nekoncepční a neodborné. Chceme navázat na koncepci našich předků: Teplice jako “zahradní město”. Zařídíme zejména:

 • koncepci údržby a revitalizace teplických parků a zelených ploch,
 • komunikaci s občany o úpravách zeleně,
 • dohled nad povinností investora vysázet ve stejné lokalitě náhradní stromy a zeleň, kterou v rámci stavebních prací ve veřejném prostoru zničil,
 • aktivní přístup při správě městských lesů (Doubravka, Tři duby, Řetenice atd.)
 • vytvoření rajonů, o jejichž údržbu se bude soutěžit.

Zeleň na sídlištích

Polovina obyvatel Teplic žije na sídlištích, kde je zeleň v katastrofálním stavu. Za vše hovoří dožívající stromy, které byly vysazené v době výstavby sídlišť jako “dočasná” dřevina (javory, břízy). Mezi panelovými domy jsou pak rozsáhlé neudržované plochy (sídliště Šanov II).

Vytvoříme „park Šanov II“ s dětským hřištěm a obnoveným přírodním pramenem v ulici Fr. Šrámka. Revitalizujeme park v Gagarinově ulici a zelené plochy v Trnovanech (za Střední školou stavební).

Zelené oázy života

Zelená zákoutí jsou oázami života – je v nich stín a klid.

 • Podpoříme rozvoj takových míst a komunitní život v nich (příklad může být místa na piknik či grilování na Bílé cestě).
 • Propojíme je pěšími korzy a cyklostezkami.
 • Budeme aktivně sázet stromy. Stromy a zelené pásy pomáhají zadržovat vodu a významně ochlazovat ulice města, zejména v letních měsících.   

Pořádek a bezpečí

Městské zeleni se paradoxně často vyhýbáme, protože se v přerostlých křovinách necítíme bezpečně.

 • Upravíme veřejné prostory tak, aby byly přehledné a prosvětlené.
 • Budeme v nich udržovat pořádek – i za pomoci veřejně prospěšných prací (čímž ušetříme z rozpočtu města více než 26 milionů korun!).

Pomoc obyvatelům města v péči o zeleň

V Teplicích je řada dvorků mezi bloky domů a zelených ploch, o které se musejí starat bytová družstva nebo majitelé nájemních domů. Z těchto míst se mohu snadno stát místa vzájemného setkávání a spolupráce obyvatel města.

Navrhujeme vytvoření poradenského místa na Magistrátu města Teplice, které umožní obyvatelům města, aby se zapojili do péče o zeleň ve svém nejbližším okolí. Lidé si tak vytvoří kousek „své“ zahrady, kde se mohou potkávat s lidmi z okolí a svými sousedy a kde si bez obav mohou hrát jejich děti.

Podpoříme rozvoj komunitních zahrad.

Co Vás zajímá dál?
Vize pro Teplice / Bezpečnost / Pořádek ve městě / Sociální oblast / Transparentnost / Doprava / Veřejná zeleň / Kultura a komunitní život / Podpora podnikání / Hospodaření a dobrá správa města / Sport, školství, volný čas / Psi a kočky


Kultura a komunitní život

Chceme město, které žije kulturou po celý rok. Poskytneme kulturním aktivitám prostor a podporu.

Kultura pro všechny

Kulturní vyžití nabízí Dům kultury jen určitému výseku obecenstva – pražská zájezdová divadla nenadchnou každého.

 • Dům kultury se stane více iniciátorem kulturních aktivit, než jen pasivním pronajímatelem městských prostor.
 • Jeho úkolem bude sestavovat natolik pestrý program, aby v něm většina Tepličanů našla to své.
 • Chceme kulturu v ulicích – budeme podporovat pouliční muzikanty i divadla, spolupráci tradičních a alternativních umělců.

Zahájení lázeňské sezóny: Jinak, prosím!

 • Akce bude mít smysl, pokud se stane chloubou Tepličanů. Zrevidujeme proto koncept ZLS tak, aby svým rozsahem neobtěžovalo velké množství místních.
 • V průběhu roku zavedeme nebo posílíme další akce tak, aby kulturní nabídka byla rovnoměrněji rozložena po celý rok.

Využití pro mrtvé a umírající prostory

 • Ve městě chybí prostor pro aktivity a zájmy mladé generace (koncerty, místa pro odpočinek a setkávání). Zrekonstruujeme bývalé kino Aktuál v Krušnohorském divadle a zřídíme v něm takový prostor.
 • Postaráme se o intenzivnější využívání prostor divadla. Vedle poskytování spolkům chceme divadlo využít pro kongresovou turistiku.
 • Vážíme si Regionální knihovny a všeho, co nad rámec svých povinností chystá. Získáme pro ni nové prostory, aby své aktivity mohla ještě rozšířit.

Spolupráce napříč organizacemi

 • Je skvělé, že Teplice jsou sídlem řady kulturních a vzdělávacích organizací (regionální muzeum, hvězdárna s planetáriem, DDM). Budeme s krajem více spolupracovat na rozvoji těchto organizací, za jejichž práci cítíme dílčí odpovědnost.
 • Jsme připraveni také částečně přispívat na provoz těchto organizací.

Podpora aktivit spolků

 • Do organizace kulturního života v Teplicích plánujeme zapojit spolky a dát jim tak nové příležitosti.
 • Město a jeho příspěvkové organizace disponují řadou prostor (Dům kultury, divadlo, knihovna, Seumeho kaple, botanická zahrada, Zahradní dům), které spolkům nabídneme pro jejich činnost.

Co Vás zajímá dál?
Vize pro Teplice / Bezpečnost / Pořádek ve městě / Sociální oblast / Transparentnost / Doprava / Veřejná zeleň / Kultura a komunitní život / Podpora podnikání / Hospodaření a dobrá správa města / Sport, školství, volný čas / Psi a kočky


Podpora podnikání

Aby se město mohlo rozvíjet, potřebuje aktivní a podnikavé lidi. Vytvořme jim příznivé podmínky.

Kvalifikovaní pracovníci

V Teplicích by mohlo žít více vysokoškolsky vzdělaných lidí (aktuálně asi 10 %, celostátní průměr je 22 %). Prospělo by to nám všem, protože by sem s větší pravděpodobností přicházely firmy nabízející vyšší přidanou hodnotu.

 • Budeme vybízet vysokoškoláky pocházející z Teplic a okolí k návratu domů.
 • Využívejme atraktivní polohy středu na ose Praha – Drážďany i Děčín – Chomutov/Louny. Kvalifikovaným lidem mohou Teplice nabídnout bydlení v krásné lokalitě. Posílíme tímto směrem propagaci města.
 • Vyhledáme vysokou školu, která v Teplicích otevře pobočku nebo specializované pracoviště. Budeme iniciovat komunikaci škol a soukromého sektoru ve věci společných projektů v našem městě.
 • Podpoříme vzdělávání  (čím kvalitnější pracovní sílu bude naše město schopno investorům nabídnout, tím větší bude přidaná hodnota investice, které budou do našeho regionu plynout).

Místo pro podnikání

 • Budeme aktivně spolupracovat s národními agenturami zajišťujícími příliv investorů do ČR (zejména Technologickou agenturou ČR) a současně aktivně vyhledávat možnosti, jak nové investory do Teplic nalákat.
 • Povedeme dialog s investičními projekty v rámci celého regionu. Prioritou je využívání tzv. brownfieldů a jejich revitalizace z prostředků EU.
 • Podnikatelům poradíme se získáváním dotací zaměřených na tvorbu nových pracovních míst a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.
 • Zapojíme se do projektů EU, které slouží k podpoře nezaměstnaností postižených regionů (např. v rámci zřizování tzv. podporovaných metropolitních oblastí).
 • Prozkoumáme možnosti financování projektů města pomocí PPP (Public Private Partnership).
 • Chceme do Teplic dostat mladé nadějné podnikatele – vytvoříme „městský seed fond“ a „městský akcelerátor“, který by takové projekty podporoval.
 • Zvýhodníme podnikatele, kteří umístí své sídlo do Teplic a tím přinesou do obecní kasy peníze z vybraných daní:
  • V sektoru cestovního ruchu mají firmy i město společný zájem – budeme společně pracovat na lákání turistů a budování služeb pro ně.
  • Nabídneme poradenství.
 • Zpřehledníme systém zadávání veřejných zakázek a zveřejníme uzavřené smlouvy. Budeme tak motivovat menší podnikatele, kteří jsou dnes odrazováni uměle vytvářenými bariérami.
 • Pomůžeme propagaci místních výrobků a služeb vytvořením lokální značky “made in Teplice”.
 • Ulehčíme podnikatelům papírování: podání magistrátu budeme přijímat elektronicky.
 • Aktivně se zapojíme do vládního programu Re:Start na pomoc Ústeckému kraji a využijeme jeho zdrojů pro rozvoj města.
 • Ve spolupráci s regionální knihovnou vytvoříme městské coworkingové centrum.

Co Vás zajímá dál?
Vize pro Teplice / Bezpečnost / Pořádek ve městě / Sociální oblast / Transparentnost / Doprava / Veřejná zeleň / Kultura a komunitní život / Podpora podnikání / Hospodaření a dobrá správa města / Sport, školství, volný čas / Psi a kočky


Hospodaření

Chceme udržet městské finance v dobrém stavu. Investice nemusí znamenat zadlužení.

Umíme hospodařit

Neznamená to však, že zde není potenciál úspor a také chytrých investic.

 • Provedeme analýzu velkých zakázek
  • Zrušíme praxi rámcových zakázek: aby bylo dosaženo vyšší kvality v úklidu nebo údržbě zeleně, firmy si musí konkurovat.
  • Realizaci zakázek budeme důsledně kontrolovat (což se v současné praxi neděje)
 • Naštěstí ve městě nyní nic nepotřebujeme natolik, abychom si na to museli půjčovat. Ale neznamená to, že nemůžeme získat zdroje i jinde – začněme více využívat evropských dotací. Nejen v této souvislosti budeme rozvíjet spolupráci s jinými městy a obcemi v rámci Ústeckého kraje i spolupráci přeshraniční.
 • Každé velké investici předchází důkladná analýza, variantní studie a komunikace s opozicí a občany.
 • U všech našich kroků budeme dopředu analyzovat jejich dopad na rozpočet města, okamžitý i dlouhodobý.
 • Budeme tvořit rozpočet tak, aby vypovídal o realitě (v současnosti se až 40 % z miliardového rozpočtu utratí jinak, než bylo plánováno).
 • Zpřehledníme hospodaření města, aby bylo každému srozumitelné.
  • Zavedeme rozklikávací rozpočet.
 • Vytvoříme zaměřené finanční fondy.

Dobrá správa města a úřadu

 

Fungující rada a magistrát

 • Každý radní dostane konkrétní oblast, za kterou ponese odpovědnost.
 • Magistrát je v personální krizi. Budeme hledat úředníky na potřebná místa.
 • Budeme odměňovat schopné pracovníky.
 • Umožníme úředníkům používat ve své práci internet bez zbytečných omezení.
 • Zavedeme hodnocení kvality úřadu občany – zajímá nás zpětná vazba, budeme na ni reagovat.

Smart City

 • Navrhovali jsme konkrétní opatření, jak technologie mohou pomoct účinněji spravovat město, šetřit přírodu i peníze: lampy, které se rozsvítí, jen když je to potřeba, plně automatické řízení plynulé dopravy atd.
 • Inspirujeme se v zahraničí i ve městech, která mají náskok.

Sport, školství a volný čas

 

Koupaliště do Zámecké zahrady

Chceme pro Tepličany venkovní bazén pro parné letní dny. Optimální se nám taková plovárna jeví v Zámecké zahradě; prioritně tedy prověříme technickou realizovatelnost. Pokud se ukáže, že návrat možný není, zvolíme náhradní místo a zahájíme stavební práce.

Zpřístupnění parků pro jogging

V městských parcích vytipujeme vhodná místa pro běžecké okruhy a zajistíme na nich odpovídající osvětlení a údržbu povrchu.

Mládežnický sport: aktivní využití volného času a snižování nerovných příležitostí

Podporujeme sport dětí a mládeže; chceme ale, aby dotační systém odrážel finanční a časovou náročnost a aby pomáhal tam, kde je to skutečně třeba. Podobně jako např. v Jihlavě zavedeme spravedlivější a efektivnější rozdělování veřejných peněz na sport mládeže.

Plnohodnotný atletický stadion

Teplice nemají v současnosti atletický stadion alespoň na úrovni sousední Bíliny. Město by mělo ve spolupráci se stávajícími oddíly (např. SK Junior Teplice, Děti na startu – Teplice v pohybu atd.) zmapovat situaci a posoudit možnost přestavby některého ze stávajících školních zařízení či výstavbu nového zařízení v delším časovém horizontu.

Vzdělávání pro život

Naši podporu získají ty školy, které se pustí do výuky programování.

Podpoříme zřízení tzv. “maker labs”, kde se rozvíjí zručnost s technickými talenty.

Co Vás zajímá dál?
Vize pro Teplice / Bezpečnost / Pořádek ve městě / Sociální oblast / Transparentnost / Doprava / Veřejná zeleň / Kultura a komunitní život / Podpora podnikání / Hospodaření a dobrá správa města / Sport, školství, volný čas / Psi a kočky


Psi a kočky

 

Pejsci vítáni!

Spolu s námi žije ve městě téměř 4 tisíce psů. Chceme, aby společné soužití bylo co nejpříjemnější.

 • Peníze vybrané za poplatky za psa budeme vracet do služeb pejskařům.
 • Vyčleníme prostory na psí hřiště, které vybavíme atrakcemi.
 • V lokalitách, kde se psi často potkávají s dětmi nebo běžci, vytvoříme jasná pravidla.
 • Do veřejného prostoru doplníme čůrací patníky.
 • Ve “venčících lokalitách” výrazně zahustíme nabídku pytlíků na exkrementy.
 • Majitele psů, kteří po svých miláčcích neuklízejí, bude městská policie důsledně pokutovat.

Městský útulek

Městským útulkem projde ročně na 180 psů a 60 koček, jeho provoz vyjde na asi 1,8 milionu korun. Víme, jak ušetřit veřejné peníze a zvířatům dopřát lepší péči.

 • Útulek umožní obyvatelům Teplic legálně odložit zvíře (např. po zesnulém majiteli).
 • Odchycené kočky jsou vypouštěny zpět na ulici. Lepším řešením je kastrace a nabídka k adopci.
 • Všechny psi i kočky vydané městským útulkem budeme čipovat.
 • Přijímáme zodpovědnost za opuštěná a toulavá zvířata na svém katastru, stejně jako to dělají okolní města. Přispějeme na provoz organizacím zajišťujícími již nyní péči o kočky a psy z katastru Teplic, včetně finanční podpory jejich činnosti.
 • Zlepšíme podmínky pro zvířata v útulku i jejich veterinární péči.
 • Pro více možností venčení psů v útulku zde ve všední dny prodloužíme otevírací dobu a zavedeme ji též o víkendu.

Co Vás zajímá dál?
Vize pro Teplice / Bezpečnost / Pořádek ve městě / Sociální oblast / Transparentnost / Doprava / Veřejná zeleň / Kultura a komunitní život / Podpora podnikání / Hospodaření a dobrá správa města / Sport, školství, volný čas / Psi a kočky