Volba pro Teplice předkládá: dotace na územní plán a podpora trati 097

Tisková zpráva hnutí Volba pro Teplice

Teplice 23. 9. 2015

Zastupitelé hnutí Volba pro Teplice předloží v pátek 25. 9. na zasedání Zastupitelstva města Teplice dvě klíčová usnesení. Navrhnou využít dotaci z fondů EU na vypracování nového územního plánu města a vyjádří jednoznačnou podporu obnově železniční trati 097 Teplice – Lovosice poničené sesuvem půdy v roce 2013.

Zastupitel RNDr. Zdeněk Bergman předkládá usnesení, v němž vyzývá vedení města, aby využilo příležitosti k získání finanční podpory na nový územní plán pro město. Vypracování návrhu stojí řádově jednotky milionů korun, dotace však může pokrýt až 90% nákladů. “Vyjadřujeme přesvědčení, že Rada města má učinit veškeré kroky k minimalizaci výdajů spojených s tvorbou plánu. Radnice, která opomíjí podobné příležitosti k dotacím, není podle nás dobrým hospodářem,” argumentuje Bergman

Zákon ukládá obcím zpracovat nový plán jejich územního rozvoje do konce roku 2019. “Vzhledem k tomu, že vypracování návrhu trvá přibližně tři roky, považujeme za případné, zabývat se jím již nyní,” přibližuje lídr hnutí Jakub Mráček. Volba pro Teplice proto vyzývá Radu města Teplice, aby do 31. 3. 2016 zajistila podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 06 Evropského sociálního fondu.

Zastupitel Adam Souček předkládá usnesení, kterým zastupitelstvo vyzývá k podpoře obnovy železniční trati 097 Teplice – Lovosice. Ta byla v létě roku 2013 poničena sesuvem půdy v blízkosti obce Dobkovičky. Vzhledem k tomu, že se jedná o turisticky velmi atraktivní trať vedoucí chráněným územím, která navíc není plně nahraditelná jiným typem dopravy, její potenciál je veliký.

Ústecký kraj opravu poškozeného úseku prozatím odmítá, Volba pro Teplice proto apeluje na hejtmana kraje, aby se aktivně zasadil o co nejrychlejší obnovu provozu na dotčené trati. “Kraj argumentuje neperspektivností provozu na této trase, známe však příklady jiných tratí, které byly rovněž označeny za neperspektivní, provoz na nich se však podařilo zachránit a dále pokračuje bez problémů,” osvětluje Adam Souček a dodává, že ani z finančního hlediska nejsou prognózy tak negativní, jak by se mohlo zdát: “Poškozený úsek tratě č. 097 Lovosice – Teplice je jen zlomkem její celkové délky, náklady na její obnovu pomocí progresivních technologií by byly pravděpodobně řádově nižší (v řádech desítek miliónů korun), než uvádějí oficiální odhady vládních institucí (v řádech stovek až miliardy korun).”

Kontakt:

Jakub Mráček, 777 323 557