Stanovisko klubu Volba PRO! Teplice ke koupališti

Zastupitelé klubu Volba PRO! Teplice reagují na výzvu rady města na pracovním jednání zastupitelstva 20. 1. 2017 a předkládají společné stanovisko k potenciální investici do koupaliště.

V prvé řadě vyzýváme k tvorbě středně- a dlouhodobé investiční strategie založené na analýze potřeb. Stavba nového koupaliště bude bezpochyby její součástí.

Parametry koupaliště

Koupaliště město potřebuje; vodní nádrž Barbora se v dohledném horizontu může stát zásobárnou pitné vody. Teplice by tak přišly o možnost letní rekreace.

Před výběrem lokality považujeme za zásadní stanovit parametry koupaliště. Pro Volbu PRO! Teplice je zásadní, aby koupaliště bylo

 • ve vnitřním městě, blízko zástavby,
 • komorní,
 • ekonomické.

Z variant nabízených vyhledávací studií ateliéru MISE nejlépe vyhovuje naší představě obnova plovárny na okraji Zámecké zahrady, s odstupem na druhém místě preferujeme novostavbu na Třešňovce.

Argumenty pro komorní koupaliště ve vnitřním městě:

 1. Není třeba velké kapacity; okolí městu nabízí dostatek možností ke koupání a letnímu sezónnímu vyžití. Sebelepší a větší koupaliště zcela nenahradí Barboru, potažmo Miladu ani možnostmi (potápění, jachting, skútry a vodní lyže), ani kapacitou. Nabízí se proto nedělat “druhou Barboru”, ale vyplnit díru na trhu a na Barboru postavit řádnou cyklostezku.
 2. Nemá smysl konkurovat velkým komplexům. Díky zlepšující se infrastruktuře a dopravě (D8, nové spoje) jsou velká zařízení, jako je pražský Aquapalace, snadněji dostupná. Cílovou skupinou tak mají být hlavně Tepličané hledající osvěžení v parném létě. Klíčový není rozsah, ale pestrost nabízených aktivit, zejména pro rodiny s dětmi.
 3. I malé koupaliště bude mít v padesátitisícovém městě problémy s ekonomikou provozu. Snaha řešit ji rozšířením cílové skupiny se nezdá být funkční: Větší zařízení sice přiláká více lidí, ale taky bude mít větší provozní ztrátu (za předpokladu vstupného srovnatelného s podobnými zařízeními).
 4. Zámecká zahrada (potažmo Třešňovka) je dobře dostupná všemi druhy dopravy, včetně pěší a cyklistické. Provoz koupaliště tak podpoří život ve vnitřním městě a lokální maloobchod, nebude znamenat velký nárůst zátěže individuální motorovou dopravou.
 5. Do sportu a speciálně vodního vyžití Teplice investují, resp. plánují investovat značné prostředky. Jiné potřeby (např. sociální oblast, kultura veřejných prostranství ad.) jsou též potřebné a je ke zvážení, zda část potenciální alokace na koupaliště nesměrovat jinam.

Vyjádření k variantě preferované vyhledávací studií

Návrh areálu na Nové Vsi je pro klub Volba PRO! Teplice nepřijatelný z několika důvodů:

 1. Místo se pro tento účel nejeví vhodné pro prokazatelnou prašnost od Dolů Bílina a elektrárny Ledvice, směr a intenzitu větru a nadmořskou výšku.
 2. Lokalita generuje větší dopravní zátěž.
 3. Návrh bude zřejmě výrazně nákladnější oproti jiným, komornějším variantám.
 4. Vnitřní město, případně lokalita Šanova II představuje mnohem větší množství potenciální klientely.
 5. Zastupitelé ale kvitují úvahy o druhotném využití nepoužívaného vodojemu a jeho okolí. V každém případě podporujeme jednání města s SVS a.s. o transformaci a budoucím využití tohoto zařízení.