Výsledky ankety „Do čeho mají Teplice investovat?“ 

Opakovaně jsme zastupitelstvo vyzývali ke tvorbě strategického plánu rozvoje města, včetně plánu velkých investic. Po dvou letech se nám už déle čekat nechce. Začali jsme tím nejjednodušším a nejsrozumitelnějším, totiž anketou o potřebě velkých investic. Sepsali jsme několik nápadů, se kterými jsme se obrátili na Tepličany s prosbou o pomoc s výběrem.

Děkujeme všem 211 lidem, kteří v anketě hlasovali. Dostali jsme na ni řadu reakcí. Jsme si vědomi, že možnosti neobsáhly zdaleka vše důležité, že šlo spíš o emotivní volbu, než o kvalifikované rozhodování. Přesto jsme vděční za podněty, kterých se nám dostalo. Ukazuje totiž na oblasti, které současné vedení města dlouhodobě zanedbává.

Volbu jasně vyhrála síť městských cyklostezek. Zaráží nás, že současné vedení města věnuje tak malou a tak jednostrannou pozornost dopravě. Podle současných urbanistů, výzkumů a zkušeností z řady měst je třeba dopravu rozrůznit, dát prostor hromadné dopravě, pěším a cyklistům. Opakovaně proto zastupitelstvu předkládáme návrhy pro zřízení cyklostezek a budeme v tom pokračovat i nadále.

V anketách budeme pokračovat; dojde tak i na návrhy, které jste nám mailem nebo přes facebook.

Volba PRO! Teplice se ptá lidí, do čeho by mělo město investovat

Na webu i facebookových stránkách lídra teplické opozice, hnutí Volba PRO! Teplice, od úterý visí anketa pro Tepličany. Volba chce zjistit, co čeho by měla město investovat.

“Současné vedení radnice i odmítlo naše opakované návrhy k tvorbě strategie města. Rozhodli jsme se už dále nečekat a zeptat se občanů sami,” vysvětluje v úvodním videu zastupitel hnutí a ředitel teplického gymnázia RNDr. Zdeněk Bergman. Jeho kolega Jakub Mráček doplňuje: “Rada v rozpočtovém výhledu představila několik obrovských investic, na naše dotazy o potřebnosti takových jsme ale odpověď nedostali.”

Bergman s kolegy proto připravil směs radničních nápadů i priorit, které vzešli z hlasování uvnitř hnutí. Najdete mezi nimi koncepční řešení parkování, rozšíření sítě veřejných toalet, stavbu cyklostezek i venkovní koupaliště. Autoři ankety vítají i další nápady. “Za několik málo dní jsme jich už několik zaznamenali – např. širší podporu sociálním službám, změnu systému úklidu nebo nabídku bezlepkové kuchyně ve školních jídelnách,” vyčítá Mráček. Anketa běží ještě dva týdny, končí 31. března 2017.

Volby PRO! Teplice skončila v komunálních volbách na podzim roku 2014 druhá za vítěznou ODS, získala více než 20 % hlasů, přesto se stala opozicí.

Kontakt:

Anketa v číslech:

  • Anketa běží od 14. 3. 2017, 15:45
  • Na facebooku video zatím shlédlo 1,2 tisíce lidí.
  • Anketu zatím vyplnilo 74 lidí.
  • Obsahuje 8 návrhů, z toho 7 je z volebního programu Volby PRO! Teplice

Odkazy:

Stanovisko klubu Volba PRO! Teplice ke koupališti

Zastupitelé klubu Volba PRO! Teplice reagují na výzvu rady města na pracovním jednání zastupitelstva 20. 1. 2017 a předkládají společné stanovisko k potenciální investici do koupaliště.

V prvé řadě vyzýváme k tvorbě středně- a dlouhodobé investiční strategie založené na analýze potřeb. Stavba nového koupaliště bude bezpochyby její součástí.

Parametry koupaliště

Koupaliště město potřebuje; vodní nádrž Barbora se v dohledném horizontu může stát zásobárnou pitné vody. Teplice by tak přišly o možnost letní rekreace.

Před výběrem lokality považujeme za zásadní stanovit parametry koupaliště. Pro Volbu PRO! Teplice je zásadní, aby koupaliště bylo

  • ve vnitřním městě, blízko zástavby,
  • komorní,
  • ekonomické.

Z variant nabízených vyhledávací studií ateliéru MISE nejlépe vyhovuje naší představě obnova plovárny na okraji Zámecké zahrady, s odstupem na druhém místě preferujeme novostavbu na Třešňovce.

Celý příspěvek

Zpráva o stavu hazardu v Teplicích

Právě před rokem byla schválena obecně závazná vyhláška Statutárního města Teplice regulující hazard.  Jejími reálnými dopady jsou následující kroky:

  1. Zrušení výherních hracích přístrojů (VHP, automaty starého typu, s nízkou hodnotou maximální vsazené částky) od účinnosti vyhlášky.
  2. Od 1. 1. 2017 začne Ministerstvo financí ČR odebírat licence na všechny další přístroje, vyjma těch, které jsou umístěny v kasinech.

Autoři vyhlášky záměrně neošetřili, aby hazard nemohl v Teplicích dále bujet. Počet provozoven se začne redukovat až od roku 2017, a to pouze v tom případě, že si provozovatelé během ročního přechodného období nezařídili licenci na kasino. Samotná vyhláška tedy moc restriktivní není; jistou váhu jí dává až synergie s novelou hazardního zákona, který na kasina vznesl nové požadavky.

Před rokem jsme předpovídali, že pro většinu provozovatelů nebude problém si licenci kasina pořídit a  dá se tak očekávat, že v průběhu roku 2016 počet kasin v Teplicích vzroste. Na konci přechodného období můžeme zhodnotit, k jakým změnám v počtu a struktuře herních zařízení i provozoven došlo. Vycházíme z dat MF ČR k 31. 12. 2016.

Celý příspěvek

Budou mít Teplice (zase) plovárnu?

Na pátek 20. ledna teplická radnice oznámila prezentaci výsledků hledání míst pro nové koupaliště. Navzdory tomu, že primátor Jaroslav Kubera pojal akci jako uzavřenou (jde o tzv. “pracovní zastupitelstvo”, které je neveřejné a není z něj pořizován zápis), pozval na ni média. Těžko se tak ubránit dojmu z počínající kampaně.

1984b

Celý příspěvek

Město plánuje strategii dopravy na svém území

Statutární město Teplice zahájilo přípravy na zpracování strategického „Plánu udržitelné městské mobility“ (PUMM). Tento dokument by měl ve výhledu cca 20 let navrhnout dopravní podmínky ve městě a jeho nejbližším okolí.

Strategie by měla vhodnou formou kombinovat všechny složky dopravy, které budou moci každý den využívat Tepličané, návštěvníci města, projíždějící turisté nebo klasičtí regionální cestující např. v rámci své cesty do práce. Je jasné, že v připravované dopravní strategii Teplic se zohlední podmínky pro automobilovou dopravu, přepravu osob pomocí MHD a veřejné dopravy (vlaky, autobusy), cyklodopravu nebo podmínky pro chodce ve městě aj. Dopravní koncepce při hledání a návrzích vhodné kombinace všech forem přepravy by měla klást důraz především na zvýšení bezpečnosti v dopravě, zlepšení dostupnosti jednotlivých částí města, vyšší účinnost přepravy osob a zboží, snížení vlivu na životní prostředí ve městě.

Celý příspěvek

Volba PRO! Teplice uspořádá fotbalový Lázeňský pohár

Pod heslem “Fotbal spojuje” chystá hnutí Volba PRO! Teplice první ročník přátelského zápasu smíšených týmů složených z Tepličanů různých národností

V pátek 6. května 2016 se v Teplicích uskuteční první ročník přátelského zápasu mezi týmem Modrých a Žlutých. Oba ale budou smíšené – z Čechů, Italů, Arabů, Ukrajinců, Slováků ad., kteří se cítí být Tepličany a stojí o společné klidné soužití. Rudolf Řepka, zastupitel Volby PRO! Teplice a generální sekretář Fotbalové asociace ČR, k akci řekl: “Fotbalové asociace všude po světě už dlouho vysílají jasný signál: místo nenávisti chceme na stadionech respekt a fair play. Jsem šťastný, že to budeme moct zažít i v Teplicích.”

Celý příspěvek

Partnerská města Teplic

Město Teplice je jedním z mála měst v širokém okolí, která nemají žádné partnerské město. Ale to by se mohlo brzy změnit. Tepličtí zastupitelé totiž v prosinci 2015 schválili v rozpočtu na letošní rok položku 200 tisíc korun na navázání styků s partnerskými městy. To je ale jen první krůček. Nyní je třeba vybrat, s kým se mají Teplice „kamarádit“. Sami zastupitelé již několik návrhů dali dohromady. Jsou mezi nimi i družební města z doby před více než 25 lety jako je srbský Zrenjanin, ruský Gus Chrustalnyj a francouzská Boulogne-sur-Mer.

Nyní i vy, občané Teplic či představitelé spolků, sportovních klubů, institucí a firem, můžete navrhnout města, o kterých by teplická radnice měla uvažovat. Výhodou by určitě bylo, kdyby s partnery v daném městě už nějaké kontakty existovaly a byly živé. Jsou-li nějaké osobní vazby, je z čeho vycházet.

Pokud vás tedy nějaké partnerské město napadá, neváhejte a napište svůj návrh do pole pro komentář. Samozřejmě, pokud ho podpoříte nějakými silnými argumenty, bude mít větší šanci na přijetí. Čas na předkládání návrhů je do 29. dubna.

Zdeněk Bergman