Do zastupitelstva za Volbu pro Teplice kandiduje i Jiří Řehák

Formující se hnutí Volba pro Teplice v podzimních komunálních volbách posílí také gymnaziální a vysokoškolský učitel Jiří Řehák. Ten je v Teplicích poslední čtyři roky zastupitelem, jak ale sám říká, současný způsob vedení města neumožňuje výraznější zapojení zastupitelů do politické a odborné diskuse o směřování města.

Řehák věří, že po alternativě k dosavadní vládě jednoho muže je mezi teplickými voliči poptávka. Variantou může být sdružení nezávislých kandidátů – a to i proto, že velké strany jsou příliš svázány s lidmi, kteří se významnou měrou podepsali na současném stavu celostátní i komunální politiky. “Vybral jsem Volbu pro Teplice – připomíná mi totiž Hnutí PRO! kraj, se kterým jsme vnesli do krajského zastupitelstva změnu,” zdůvodňuje své rozhodnutí Řehák. „A stejně jako v PRO! kraji, tak i ve Volbě pro Teplice nacházím lidi, kteří jsou ve svém regionu aktivně a nezištně zapojeni v občanské společnosti“.

Volbu pro Teplice podporuje i hnutí PRO! kraj. Leo Steiner, protikorupční aktivista a člen výkonného výboru tohoto uskupení, k tomu dodává: “Jirku znám jako člověka, který v krajském zastupitelstvu udělal ohromný kus práce. Své zkušenosti a tah na bránu nemůže za současného teplického vedení zúročit. Volbu pro Teplice podporujeme i proto, aby dostali v komunální politice více prostoru právě ti, kteří mohou nabídnout něco nového“.

Volba pro Teplice vznikla na konci roku 2013; vedle Řeháka se o přízeň voličů bude ucházet také ředitel teplického gymnázia RNDr. Zdeněk Bergman, protihazardní aktivista Ing. Jakub Mráček nebo soudní znalec Ing. Radovan Baier