Archiv autora: Matěj Hon

Komunitní plán bude!

Přispěli jsme ke kroku, který radnice dosud odmítala, totiž k práci na komunitním plánu. S jeho pomocí by město mělo lépe koordinovat služby v sociální oblasti, bezpečnosti nebo volnočasových aktivitách. Celý příspěvek

Teplické herny mají dalšího závislého: Město!

Komentář lídra hnutí Jakuba Mráčka

Když jsme v roce 2011 poprvé upozorňovali na fakt, že naše lázeňské město má vysoce nadprůměrný počet heren, střetávali jsme se vedle ideologických výmluv také s argumentem, že hazard přináší do obecní kasy peníze. Tehdy šlo asi necelých 20 milionů korun v zhruba tři čtvrtě miliardovém rozpočtu. Celý příspěvek

Kafe s Volbou

Využijte možnosti diskutovat se zastupiteli za Volbu PRO! Teplice. Přijďte v pondělí 13. dubna v 17:00 do kavárny Fokus (dříve Bárka) ve Školní ulici. Setkání předchází pátečnímu zasedání zastupitelstva.

Beseda o odkazu Václava Havla

vh-beseda_A4_webStrana zelených pořádá v rámci oslav svého 25. výročí besedu s politologem a bývalým poradcem Václava Havla Jiřím Pehe. Přijďte diskutovat ve čtvrtek 29. ledna od 18:00 do salonku hotelu Prince de Ligne.

 

Tematické pracovní skupiny VOLBY PRO! TEPLICE již zahájily činnost

Prosinec právě skončeného roku i letošní první dva lednové týdny byly ve VOLBĚ PRO! TEPLICE věnovány ustavujícím setkáním pracovních skupin. „Pracovní skupiny jsme zřídili jako zdroj nápadů i analytickou podporu našim zastupitelům. Jsou tedy jakýmsi poradním a konzultačním orgánem. Velice nás těší, že se v řadách našich členů i příznivců podařilo najít dostatek dobrovolníků ochotných se ve skupinách angažovat. Pozvání na jednání skupin již přijalo i několik externích odborníků“ říká spokojeně Adam Souček, zastupitel za VOLBU PRO! TEPLICE a člen zastupitelského výboru pro dotace a dopravu.
       Pracovní skupiny řeší témata dle určených priorit a aktuálnosti potřeby jejich řešení vzhledem k projednávání zastupitelstvem města. Frekvence setkávání je přibližně jednou za 6-8 týdnů. Skupiny jsou otevřené všem zájemcům, kteří by chtěli přispět k jejich činnosti. V případě zájmu prosím kontaktujte vedoucí konkrétních skupin na uvedených e-mailových adresách.

 

Kontakty na vedoucí pracovních skupin
Těšíme se na setkávání s vámi, ať už v rámci pracovních skupin nebo na nejbližším setkání s veřejností – akce Kafe s Volbou! Více informací najdete na úvodní straně.

Vracíme pravomoci zpět zastupitelstvu

Správný rozpočet města je nástrojem plánování příjmů a výdajů města. Nikoli však v Teplicích. U nás je zvykem každoročně schvalovat rozpočet jako hrubý rámec, se kterým se v průběhu roku hýbe dle libosti. Očekávali byste, že dle libosti zastupitelů… Nikoli. Pravomoci v této oblasti se zastupitelstvo doposud každoročně zříkalo ve prospěch Rady města. Bylo to možná pochopitelné v situaci, kdy schválení jakéhokoli návrhu v jednobarevném zastupitelstvu bylo pouhou formalitou. Realita po posledních volbách je však jiná, opozice vůči menšinové koalici je silná, a nejsilnější opoziční silou jsou zastupitelé VOLBY PRO! TEPLICE.
       Na prosincovém zastupitelstvu navrhl RNDr. Zdeněk Bergman, zastupitel za VOLBU PRO! TEPLICE, omezení pravomocí Rady města provádět nadměrná rozpočtová opatření. Tato pravomoc náleží zastupitelstvu. „Náš návrh stavěl na myšlence, že pokud je rozpočet schodkový, měly by každá úspora či neplánovaný příjem být věnovány na snížení schodku, nikoli být utraceny za něco jiného. Rada má řešit pouze operativní záležitosti – nikoli činit strategická rozhodnutí. Proto má rozhodovat o přesunech v rámci jednotek procent výše rozpočtu, nikoli o desítkách procent. S každou větší změnou se má rada obracet na zastupitelstvo. Rozumíme tím přesuny mezi kapitolami rozpočtu, rušení či tvorbu nových položek rozpočtu či změny nad stanovený limit“ říká Zdeněk Bergman, předkladatel návrhu a zároveň člen Finančního výboru města.
       Ačkoli návrh v plné podobě navrhované VOLBOU PRO! TEPLICE nebyl schválen, vyvolal protinávrh, který již schválený byl a vede alespoň k částečnému omezení pravomocí Rady města.

Na kafe s VOLBOU!

Přijďte se osobně setkat s našimi zastupiteli! Budou na vás čekat v pondělí 2. února od 17:15 ve Fokus Kafe ve Školní ulici 26. Záštitu nad prvním setkáním převzal lídr hnutí Jakub Mráček. Hlavním tématem bude regulace hazardu a otevřenost zastupitelstva veřejnosti.