K čemu je územní plán a jeho změny

Územní plánování je nástroj státu určený k tomu, aby rozvoj území byl harmonický a trvale udržitelný. Má také zajistit vyváženost zájmů všech obyvatel. Postupy územního plánování jsou dány zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a významná práva jsou přisouzena obcím i veřejnosti.

Územní plán je pak vrcholem územního plánování. Na úrovni obce (města) předepisuje, k čemu je která plocha určena, co se smí kde stavět. Např. kde budou produkční zóny (průmysl), kde se bude bydlet, kde nakupovat, kde bude rekreační oblast, kudy povedou komunikace atd. Je to tedy velmi důležitý dokument, který stanovuje, jak bude město v budoucnosti vypadat, jakým směrem se bude rozvíjet.

No a jak jsme na tom s územním plánem v Teplicích? V roce 2004 přijalo město vyhlášku o územním plánu. Plán tedy máme – dokonce ho lze najít na webu města. Za 11 let své existence byl jednou (2008) změněn a teď je v jednání změna č. 2. Obě změny spočívaly v rozšíření zastavitelných území a projednávání a zpracování každé z nich trvalo (či ještě trvá) asi tři roky.

Vypracování územního plánu je odborná záležitost a specializované firmy (architektonické kanceláře) si to nechají řádně zaplatit. Pro město velikosti Teplic to může znamenat výdaj 4-6 miliónů. Změna č. 2, která se bude nejspíš projednávat v únoru 2016, dosud stála město více než jeden milión korun. Volba pro Teplice je jednoznačně proti přijetí této změny, protože je podle našeho názoru v rozporu se zákonem i se zájmy města.  Změna spočívá v tom, že se ze zemědělské půdy (převážně v oblasti za Sometem) mají stát stavební pozemky. Přitom zákon jasně stanovuje (§ 55), že další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze tehdy, nelze-li již ke stavbám využít plochy stávající. Teplice ale mají 180 ha nevyužitých ploch určených k bytové zástavbě! Vypadá to tedy, že vůbec nejde o to umožnit občanům stavbu rodinných či bytových domů (na to je v Teplicích místa až až), ale spíše o to mnohonásobně zvýšit hodnotu pozemků, které někdo nakoupil jako zemědělskou půdu. A ptáte-li se, komu že to většina inkriminovaných pozemků patří, tak odpověď lze nalézt v katastru nemovitostí na internetu. Nicméně dozvíte se jen jméno akciové společnosti. Kdo drží akcie se jen tak zjistit nedá.

Nejde přitom o to, že bychom podnikatelům – obchodníkům s pozemky – nechtěli dopřát zhodnocení investice. Až se zastaví oněch 180 volných hektarů v intravilánu města, pak nechť dojde řada na pozemky uvedené ve změně č. 2. Ale ne dříve. Je totiž špatné, když se město příliš „rozlézá“ do šířky a uvnitř něj zůstávají nevyužité (a tím pádem často velmi zanedbané a zpustlé) pozemky.

Zdeněk Bergman

Jak se plní volební programy

Jan Ševčík o regulaci hazardu v Teplickém deníku

Blíží se konec prvního roku působení nově zvolených volebních stran. Na radnici v Teplicích má za sebou také opoziční volební strana „Volba pro Teplice“, která ve svém volebním programu občanům slibovala mimo jiné také významné omezení příležitostí k provozování hazardu. Ten jak známo, činí z Teplic přímo „ráj hazardu“, město s největším počtem automatů na 1000 obyvatel. A také město, ve kterém hráči prosází daleko největší obnosy svých příjmů, nejčastěji sociálních dávek, těch peněz, které stát vydává příjemcům na obživu a bydlení, na zamezení jejich společenského propadu.

Pokračovat ve čtení „Jak se plní volební programy“

Přípravy zimního stadionu jsou v plném proudu

Na konci června proběhlo jednání konzultační skupiny k projektu „PD Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice“. V Konzultační skupině jsou zastoupeny všechny politické strany z městského zastupitelstva (mimo Pro sport a zdraví), primátor města se svými náměstky, vybraní zástupci odborů magistrátu a architekti ze společností MISE a SIAL. Architekti libereckého ateliéru SIAL představili projektovou dokumentaci k plánovanému zimnímu stadionu, kterou rozpracovali dle původního návrhu teplického architekta Sedláčka.

Ledová hala by měl mít kapacitu cca 500 míst pro diváky, k dispozici bude pro bruslaře 11 šaten a 30 lůžek k ubytování pro týmy např. při soustředěních.

Provozně by měli stadion zaplnit především hokejisté všech věkových kategorií vč. „hobby hráčů“, školní bruslení a široká veřejnost. Byť jsou rozměry plochy minimální dle platných sportovních norem, budou se moci v Teplicích hrát jakékoliv zápasy či turnaje pod patronací Českého svazu ledního hokeje. Ostatní sporty budou moci halu využívat podle kapacitních a technických možností.

Budova zimního stadionu prostřednictvím spojovacího traktu přímo naváže na současnou Sportovní halu a při její stavbě bude využita současná infrastruktura haly (kanalizace, rozvodna elektřiny atd.). Díky synergii společného zázemí bude možné obě budovy najednou snadno využívat pro pořádání větších turnajů pro různé halové sporty.

Ledovou plochu bude bohužel opětovně chladit čpavková technologie (o čemž bylo rozhodnuto v rámci zadávacích podmínek pro zpracování projektu). Měla by se však použít moderní varianta chlazení, které potřebuje cca 7x menší množství amoniaku, než bývalo užíváno na starém stadionu.

Adam Souček

Strana zelených bude kandidovat v komunálních volbách 2014 jako součást hnutí Volba pro Teplice

Strana zelených v Teplicích se rozhodla pomoci úspěchu nově sestaveného hnutí Volba pro Teplice a bude se jako jeho součást ucházet o místa v teplickém zastupitelstvu při podzimních komunálních volbách.

Pokračovat ve čtení „Strana zelených bude kandidovat v komunálních volbách 2014 jako součást hnutí Volba pro Teplice“

Tepličtí lidovci se připojí k Volbě pro Teplice

Politické sdružení s názvem Volba pro Teplice vzniklo v prosinci roku 2013 jako alternativní možnost pro občany Teplic při volbě kandidátů do nového zastupitelstva při podzimních komunálních volbách v letošním roce. Občané budou mít možnost volit z kandidátky Volby pro Teplice i známé nezávislé osobnosti, které se chtějí aktivně podílet na dalším novém rozvoji města Teplice. Budou jimi např. soudní znalec Ing. Radovan Baier, ředitel gymnázia RNDr. Zdeněk Bergman, krajský zastupitel Mgr. Jiří Řehák nebo iniciátor referenda za regulaci heren Ing. Jakub Mráček. Volební hnutí se nyní rozhodli podpořit i zdejší lidovci.

Pokračovat ve čtení „Tepličtí lidovci se připojí k Volbě pro Teplice“