9. Vznik nových pracovních míst

Podpora vzniku nových pracovních míst

 • Budeme aktivně spolupracovat s národními agenturami zajišťujícími příliv investorů do ČR (zejména CZECHINVEST) a současně aktivně vyhledávat možnosti, jak nové investory do Teplic nalákat.

 • Povedeme dialog s investičními projekty v rámci celého regionu (např. projekt NUPHARO).

 • Podnikatelům poradíme se získáváním dotací zaměřených na tvorbu nových pracovních míst.

 • Zapojíme se do projektů EU, které slouží k podpoře nezaměstnaností postižených regionů (např. v rámci zřizování tzv. podporovaných metropolitních oblastí).

 • Prozkoumáme možnosti financování projektů města pomocí PPP (Public Private Partnership) – příkladem takového projektu může být i projekt případného nového zimního stadionu.

Teplice jako místo pro podnikání

 • Chceme do Teplic dostat mladé nadějné podnikatele – vytvoříme „městský seed fond“ a „městský akcelerátor“, který by takové projekty podporoval. K tomu účelu může sloužit neobývaná nemovitost města na nám. Svobody).

 • Zvýhodníme podnikatele, kteří umístí své sídlo do Teplic a tím přinesou do obecní kasy peníze z vybraných daní:

  • V sektoru cestovního ruchu mají firmy i město společný zájem – budeme společně pracovat na lákání turistů a budování služeb pro ně.

  • Nabídneme poradenství zdarma.

 • Zpřehledníme systém zadávání veřejných zakázek a zveřejníme uzavřené smlouvy. Budeme tak motivovat menší podnikatele, kteří jsou dnes odrazováni uměle vytvářenými bariérami.

Teplice jako místo s kvalifikovanou pracovní silou

 • Podpoříme vzdělávání  (čím kvalitnější pracovní sílu bude naše město schopno investorům nabídnout, tím větší bude přidaná hodnota investice, které budou do našeho regionu plynout).

 • Otevřeme spolupráci s Úřadem práce; budeme podporovat další vzdělávání zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace.