8. Kultura

Kultura pro všechny

Kulturní vyžití nabízí Dům kultury jen určitému výseku obecenstva – pražská zájezdová divadla nenadchnou každého.

  • Dům kultury se stane více iniciátorem kulturních aktivit, než jen pasivním pronajímatelem městských prostor.
  • Jeho úkolem bude sestavovat natolik pestrý program, aby v něm většina Tepličanů našla to své.
  • Chceme kulturu v ulicích – budeme podporovat pouliční muzikanty i divadla, spolupráci tradičních a alternativních umělců.

Využití pro mrtvé a umírající prostory

  • Prostor v suterénu divadla, bývalé kino Aktuál, je zajímavý prostor v centru města, pro který chceme najít využití, zrekonstruovat ho a oživit.
  • Kino Květen bude díky sousedství s multikinem muset hledat novou náplň. Podpoříme takovou, která si s multikinem nebude konkurovat, ale doplní ho.

Spolupráce organizací města a spolků

  • Do organizace kulturního života chceme vtáhnout spolky.
  • Město a jeho příspěvkové organizace disponují řadou prostor (Dům kultury, divadlo, knihovna, Seumeho kaple, botanická zahrada, Zahradní dům), které můžeme spolkům nabídnout pro jejich činnost.