7. Péče o zeleň

Parky i sídlištní zeleň, o kterou se bude pečovat profesionálně, bude příjemnější a hezčí. Právě zeleň se z velké míry podílí na tom, jak se ve městě cítíme.

Odborná péče o parky a zeleň

Teplice mají unikátní množství městských parků, sadů a alejí, které jsou v centru města propojené a tvoří důležitou páteř lázeňského centra. O tento unikát se však město dostatečně nestará, zásahy jsou nekoncepční a neodborné. Chceme navázat na koncepci našich předků: Teplice jako “zahradní město”.

Navrhujeme vytvoření místa městského zahradního architekta, který bude zajišťovat:

  • koncepci údržby a revitalizace teplických parků a zelených ploch,
  • komunikaci s občany o úpravách zeleně,
  • odborné poradenství pro politiky ve vedení města,
  • dohled nad povinností investora vysázet náhradní stromy a zeleň, kterou v rámci stavebních prací ve veřejném prostoru zničil.

Zeleň na sídlištích

Polovina obyvatel Teplic žije na sídlištích, kde je zeleň v katastrofálním stavu. Za vše hovoří dožívající stromy, které byly vysazené v době výstavby sídlišť jako “dočasná” dřevina (javory, břízy). Mezi panelovými domy jsou pak rozsáhlé neudržované plochy (sídliště Šanov II).

Navrhujeme vytvoření „Parku Šanov II“ s dětským hřištěm a obnoveným přírodním pramenem v ulici Fr. Šrámka.

Pomoc obyvatelům města v péči o zeleň

V Teplicích je řada dvorků mezi bloky domů a zelených ploch, o které se musejí starat bytová družstva nebo majitelé nájemních domů. Z těchto míst se mohu snadno stát místa vzájemného setkávání a spolupráce obyvatel města.

Navrhujeme vytvoření poradenského místa na Magistrátu města Teplice, které umožní obyvatelům města, aby se zapojili do péče o zeleň ve svém nejbližším okolí. Lidé si tak vytvoří kousek „své“ zahrady, kde se mohou setkávat s lidmi z okolí a svými sousedy a kde si bez obav mohou hrát jejich děti.