6. zasedání, 25. 09. 2015

Report Zdeňka Bergmana

Historie se opakuje. Opozice nemá šanci. Můj návrh, aby město Teplice podalo žádost o dotaci z IROP (Integrovaný regionální operační program) nebyl přijat. Šlo o to vyzvat Radu, aby zajistila minimalizaci nákladů na tvorbu nového územního plánu tím, že využije dotace EU. Jádro mého sdělení je ale jinde. Pan primátor totiž prohlásil: „My nejsme nějací blbečkové, kteří o dotaci nevědí. My o ni požádáme.“
Rozumíte? Vládnoucí koalice říká, že náš návrh odmítá, ale stejně to podle něj udělá! Je to stále stejná písnička. Navrhneme odhlasovat, že v noci slunce nesvítí, a oni řeknou: „No, nesvítí, ale vám to v hlasování neodsouhlasíme. Pak to ale vyhlásíme sami.“