6. Doprava

Napojení Teplic na dopravní tepny

 • Budeme usilovat o vybudování tzv. Kladrubské spojky na silnici E442 a kapacitní silnice obkružující Teplice. Ta by napomohla i spojení přilehlých obcí Dubí, Novosedlice, Proboštov, Krupka, Modlany, Bystřany. V novém územním plánu navrhneme na okrajích města infrastrukturu související s připojením k dálnici D8.
 • Budeme usilovat, aby rekonstrukce hlavního vlakového nádraží byla opět zařazena do plánu investičních akcí.

Dostupnější a lépe fungující MHD

Zlevníme a zefektivníme MHD, která bude páteří dopravy po centru. Myslíme tím zejména:

 • zavedení a zlevnění přestupních jízdenek,
 • zlevnění jednorázového jízdného,
 • zvýšení frekvence jízd na základě průzkumu potřeb Tepličanů,
 • napřímení vybraných linek a redukce zastávek tak, aby jízda MHD byla rychlejší.

Zklidnění dopravy v centru, podpora pěších a cyklistů

 • Budeme usilovat o obchvat města (kladrubská spojka, teplický okruh).
 • Přeměníme části centra na pěší zóny (ulice 28. října).
 • Podporou cyklistiky chceme umožnit občanům bezpečnější a zdravější pohyb po městě. Nechceme stavět drahé speciální silničky, ale spíše vymezit jízdní pruhy a drobnými technickými úpravami zajistit plynulost a bezpečnost cyklistického provozu.
 • Osadíme město větším počtem stojanů, a to na dohled kamerového systému.
 • Zasadíme se o to, aby cyklisté měli povolen vjezd do jednosměrek.
 • Prozkoumáme možnost městem podporovaného bike-sharingu.
 • Nabídneme v krátkém časovém období úpravu vodorovného značení v Teplicích tak, aby bylo pro cyklisty bezpečnější dostat se z centra Teplic několika směry – hlavně do oblastí rekreačních zón. Chceme usilovat o propojení celého regionu a hor bezpečnými trasami.