5. Důvěryhodní politici

Současná radnice připomíná absolutismus: město řídí jediný muž. Přinášíme demokratický model: chceme, aby se na rozhodování podílel větší počet kompetentních lidí, chceme, aby Tepličané věděli, za kým zajít, aby za každou oblast nesl konkrétní člověk svůj díl odpovědnosti.

Maximální otevřenost občanům

Řada důležitých dokumentů (územní plán, usnesení zastupitelstva apod.) jsou k nahlédnutí pouze v papírové podobě na úřadu, přenos jednání zastupitelstva je díky tlaku Jiřího Řeháka novinkou až letošního roku.

 • Na webu zpřístupníme videozáznamy jednání zastupitelstva, zápisy schůzí zastupitelstva a usnesení rady města, kompletní územní plán, smlouvy, které město uzavřelo,
 • Zastupitelstvo se bude scházet minimálně 6x ročně.
 • K důležitým rozhodnutím bude radnice pořádat veřejné debaty – neděláme město pro radní, ale pro všechny.

Osobní zodpovědnost politiků i občanů

 • Za každou oblast správy města ponese někdo konkrétní odpovědnost.
 • Zavedeme komise a poradní orgány rady a zastupitelstva, do kterých pozveme občany.
 • Každá čtvrť nebo větší sídliště bude mít svého delegáta, který bude mít poradní hlas (model osadních výborů).
 • Všichni zastupitelé VOLBY PRO! TEPLICE podepíší etický kodex a předloží majetková přiznání. Lídr Jakub Mráček to již udělal.
 • Chceme, aby nám občané věřili – a Vaši důvěru si chceme zasloužit. Všechny své volební sliby proto zveřejňujeme na slibujeme.cz.

Férové, čisté a srozumitelné hospodaření

 • Rozpočet budeme zveřejňovat tak, aby byl srozumitelný pro všechny; propojíme ho s http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/567442-teplice
 • Granty na kulturu, reprezentaci města, posilování vztahu k městu, sport budou probíhat jako otevřené výzvy – Tepličané mají právo vědět, co se z jejich peněz podporuje.
 • Velké investice a rozpočtové položky budeme diskutovat s občany – netroufáme si odhadnout, kolik Tepličanů využije zimní stadion, bohatší kulturní nabídku nebo levnější MHD.