4. Město pro všechny

Navýšení kapacit mateřských školek

  • Navýšíme kapacity mateřských škol (tvorba flexibilních kapacit, alternativní formy předškolní výchovy – lesní školky, miniškolky, podnikové školky ad.).

Lepší sociální služby pro seniory i nezaměstnané

  • Pro seniory zřídíme městský klub.
  • Podpoříme univerzitu třetího věku jako smysluplnou náplň volného času seniorů.
  • Podpoříme terénní sociální služby.
  • Ve spolupráci s úřady nabídneme práce v rámci “veřejných služeb” pro dlouhodobě nezaměstnané.
  • Podpoříme sociální podnikání.

Spolupráce se spolky, komunitní plánování

  • Vytvoříme komunitní plán, který doposud radnice odmítala.
  • Budeme aktivně spolupracovat se spolky i aktivními občany a zapojovat je do správy města.
  • Nastavíme jasná, férová a přehledná pravidla pro získávání městských dotací.