15. zasedání 23. 6. 2017

Report Jiřího Řeháka

Začali jsme obvyklým červnovým bodem, který má název „Závěrečný účet Statutárního města Teplice za rok 2016, Schválení roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2016“. Naše výhrady by se daly jednoduše zkopírovat z předchozích let – plán se od výsledku liší v desítkách procent, žádné podobné město v okolí neexistuje. Jakub Mráček to ukázal na jednoduchém grafu, který porovnal sousední podobně veliká města. Už se oproti navrhnutému rozpočtu lišíme o více než 40%. Z politického hlediska je to výhodné – „podívejte, kolik jsme ušetřili“. No ale ušetřili jsme, protože jsme dali do plánu, že budeme investovat a peníze jsme neutratili. Takže nám zbyly peníze. Hurá! Hurá? Říkáme to tři roky a letos jsme dostali vynadáno, že je to předvolební kampaň a že kvůli tomu jsme prosadili přímý přenos ze zastupitelstva. Hodinu a půl se debatovalo. Z toho jen pár minut Jakub Mráček a Zdeněk Bergman. Zbytek byly až na výjimky výhrady k našim argumentům.
Schválili jsme celou řadu majetkových věcí, většinou bez problémů.
Diskuse nastala ohledně budoucího koupaliště. Rada vyřadila z nabídky Zámeckou zahradu, i když se pro tuto variantu vyslovily tři kluby se 13 zastupiteli a teplická veřejnost ji podle mého názoru – nemohu to ale dokázat – preferuje také. Ano, je tam problém, je to zatím v soukromých rukou, ale my jen chceme, aby byla Zámecká k dispozici pro další rekognoskaci, tedy prověření této varianty. Navíc víme, že majitel uvažuje o prodeji. Takže jsme navrhli, aby se vrátila Zámecká do diskuse. Chyběly nám hlasy mimo jiné i TOP 09, která tím navždy pohřbila byť i jen hypotetickou možnost vytvořit ze Zámecké zahrady příjemné místo s malou plovárnou, kioskem a třeba hřištěm na petanque. Prachy se utopí v pravděpodobně megalomanské stavbě za stamilióny. Kterápak stavební firma to dostane? Je to nejvýraznější zklamání z hlasování partaje, za kterou jsem jako nezávislý byl zvolen v minulém zastupitelstvu.
Zafixování míst, kde se mohou provozovat herny, nám nevyšel. Ale dostali jsme zajímavé sliby, které by mohly vést k řešení. Náš návrh vybudovat parkoviště autobusů v Mlýnské ulici, aby se lépe zpřístupnila lépe Botanická zahrada, také neuspěl. Botanická je atraktivní, ale neustále klesá návštěvnost – jedním z důvodu je určitě špatná dostupnost.
A pak jsme ústy Zdeňka Bergmana navrhli něco, co by mohlo významně změnit tvář Teplic a vyřešit neuralgický bod našeho města – takzvané „barabizny“. Kdo si chce přečíst článek, který shrnuje vše podstatné, tak je tady: http://teplicky.denik.cz/…/uredni-dum-kus-historie-teplic-c…. Dnes vyšel i v tištěné formě. Primátor na nás křičel, že je to složitější než si myslíme. My ale víme – třeba to ví i někteří jiní Tepličané – město (teda stavební odbor v přenesené působnosti) s tím 20 let nedokázal pohnout. A my to chceme rozhýbat. Za to jsme si vyslechli několik invektiv, třeba „že děláme z vedení města pitomce“ a zajímavý lingvistický postřeh, který zněl „kulo – hulo“. Kolik třešní, tolik višní, zkouším amatérský překlad primátorových slov. Velmi nervózní reakce vedení města naznačila, že jsme ťali do živého. Schváleno nebylo.
Můj návrh na archivaci záznamů jednání a možnosti si je kdykoli prohlížet z tepla domova (de facto potřetí za posledních 6 let) přistál na stole koalici. Vždy bylo hlavně ústy primátora argumentováno legislativními problémy a ochranou osobních údajů. To pominulo. Schváleno nebylo. Ale byla naplněna férová dohoda, že budou k dispozici usnesení – a to s platností již od dnešního zastupitelstva.
Na závěr jsme dostali od primátora informace o SVS, SČVaK a Veolii. Je to velmi složité – pokud jde o vodu a její cenu, tak to bude ještě velmi veselé. Končili jsme před 20. hodinou.
Jirka Řehák

Videozáznam


Naše návrhy