13. zasedání, 10. 2. 2017

Report Jiřího Řeháka

Myslím, že jsme na začátku jednání zastupitelstva docela překvapili. Navrhli jsme, aby bylo Jaroslavu Kuberovi uděleno čestné občanství města. Přednesl to doyen zastupitelstva MUDr. Jan Ševčík. Ať už si myslíme o primátorově působení cokoli, tento nejdéle sloužící starosta + primátor se do dějin našeho města zapsal skutečně výrazně. A k tomu určitá kontroverze patří. Primátor to ale nepřijal s tím, že je dosud ve funkci a ať s tím počkáme…
Vážnější diskuse nastala u návrhu cyklostezek (cyklotras). Rada města počtvrté za poslední rok dala k hlasování svou třikrát zastupitelstvem odmítnutou variantu trasy. Nevýhody „radního“ návrhu jsou bezpečnostní (trasa povede Denisovou ulicí) i majetkové (trasa povede na pozemcích pana Třešňáka u stadionu). Prohráli jsme to o jeden hlas, smůla. Přijdeme tedy o bezpečnější, bezkopcovou variantu s možným přijetí dotací (až 90% nákladů).
Pokud jde o náš návrh (Zdeněk Bergman, Adam Souček) nákupu služebních elektromobilů, prošel Kuberův protinávrh, který zjemnil slovíčko „ukládá“ na slovíčko „doporučuje“ (prověřit možnosti pořízení elektromobilů). Tím pádem se nebude dít nic. Asi. A ještě jsme dostali vynadáno za to, že jsme údajně vše navrhli kvůli tomu, že tam je dotace – a to je sprosté slovo, víme?
Veselé tanečky se odehrály okolo našeho návrhu na zřízení funkce městského architekta. (Ne)mluvily spolu dvě skupiny lidí, které se dvacet minut točily v kruhu. Nemá smysl to celé přepisovat, počkejte si prosím na videozáznam. Prostě není vůle zřídit architekta. Asi není potřeba. I TOP 09 nechce. My myslíme, že potřeba je. Takže opět sice schváleno, ale s primátorovým pozměňovacím slovíčkem doporučuje, místo ukládá. Takže se nic nestane. Asi. Třeba se pleteme.
Ve věci zveřejnění zápisů z jednání zastupitelstva a usnesení rady města jsme uzavřeli s primátorem dohodu, že přes Ministerstvo vnitra tajemník zjistí právní situaci a v dubnu se tomu budeme věnovat znovu – a to v každém případě, tedy i v případě, že stanovisko Ministerstva vnitra bude komplikované, nebo dokonce nebude.
S tibetskou vlajkou jsme opět neuspěli. Komunisté v zákulisí argumentovali stokrát vyvráceným hoaxem o vylupování očí a o feudální společnosti v Tibetu, jehož lidu čínští komunisté pomohli z bahna středověku do světlých komunistických zítřků. Primátor s naším návrhem nesouhlasil a tak čest Dominikovi, který jako jediný z koalice hlasoval pro vyvěšení.

Report Jiřího Řeháka | Videozáznam | Naše návrhy

Videozáznam jednání

Report Jiřího Řeháka | Videozáznam | Naše návrhy

Naše návrhy

Report Jiřího Řeháka | Videozáznam | Naše návrhy