1. Vize pro město

Město s jasnou představou o své budoucnosti

Teplická radnice už 150 let neví, jestli chce město spíše průmyslové, anebo spíše lázeňské. Máme ve věci jasno: fungující průmyslové podniky (které neprodukují hluk, znečištění, intenzivní dopravu) vítáme, nicméně chceme podporovat lázeňský charakter města: chceme čisté, upravené a pro život příjemné Teplice.

Tepličanů ubývá, zastavme to!

Tepličanů rychle ubývá, už nyní jsme pod magickou hranicí 50 000 obyvatel. To má i finanční důsledky. Považujeme za klíčové, aby lidé v Teplicích zůstávali a dokonce se sem ve větší míře stěhovali.

  • Město vlastní velký podíl v SBD Mír. Budeme chtít tyto byty využívat jako byty obecní – pro lidi, které sem budeme chtít dostat.
  • Budeme se snažit o vybudování pobočky seriózní veřejné vysoké školy přímo v Teplicích (uměleckého nebo technického zaměření).
  • Budeme tvořit takové město, odkud nebudou lidé utíkat: Profesionální péčí o zeleň a úpravami v dopravě učiníme město příjemnějším, podpoříme výstavbu ve vnitřním městě.

Plán, kudy dál

  • Zavedeme městského architekta, regulační plán pro historické centrum, podporující jeho doplnění a zahuštění, analytické oddělení, které bude hledat následováníhodné příklady jiných měst a vyhodnocovat naše kroky.
  • Připravíme strategii rozvoje města.
  • Začneme pracovat na novém územním plánu města, do jeho tvorby zapojíme veřejnost.
  • Budeme spolupracovat s okolními obcemi a krajem na utváření lázeňské krajiny v okolí, vhodné pro vycházky, ježdění na kole a s dobrým propojením do obou pohoří.